En givande utmaning

Urbanisering förändrar människors livsstil och konsumtionsmönster. Över hela världen växer samhällen på grund av urbanisering, och därmed köper fler personer än någonsin sin mat och dryck direkt från butikshyllorna. Majoriteten av sådana livsmedel är förpackade i plast.

Men föreställ dig att förpackningarna inte var gjorda av plast, utan av ett mer naturligt och hållbart material.

Vi gjorde det och fick en idé om en flaska gjord av papper. En pappersflaska för kolsyrad dryck. Med minimal plastanvändning, och därmed minimalt plastavfall.  En riktigt hållbar produkt. Det är en givande utmaning.

Man kan inte komma ifrån att plast är ett billigt material som är tillgängligt nästan överallt, vilket gör det till ett vanligt och populärt val för tillverkare. Men en stor del av produktionsvolymen utgörs av engångsartiklar. Under 2014 uppgick den globala produktionen av plastförpackningar till 78 miljoner ton. Av dessa var 30,4 miljoner ton olika slags flaskor.

Endast 2 procent av plastförpackningarna återvanns till nya förpackningar.

40 procent deponerades.

32 procent läckte ut i haven och på land. Plast är den vanligaste avfallstypen som förorenar haven och står för 60–90 procent av det totala avfallet.

Problemet

Plastmaterial har mycket lång livslängd. I kombination med utbredd användning och otillräcklig återvinning kan det ha långtgående negativa konsekvenser för miljön, både lokalt och globalt. Den nuvarande situationen medför stora utmaningar för vårt samhälle i framtiden. Enligt en grov uppskattning finns det någonstans mellan 100 och 200 miljoner ton plastskräp i haven. Om inget förändras förväntas haven innehålla ett ton plast för varje tre ton fisk år 2025, och år 2050 kommer haven att innehålla mer plast än fisk.

Vad kan vi göra?

Hur minskar vi användningen av plastförpackningar? Företrädesvis genom att erbjuda bättre alternativ. På BillerudKorsnäs är vi övertygade om att fiberbaserade förpackningar är rätt väg att gå. Vi har redan utvecklat flera förpackningslösningar som håller livsmedel färska och bidrar till att minska matavfallet. Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa.
Vi föreställde oss en fiberbaserad produkt för kolsyrad dryck och har beslutat att anta utmaningen att skapa en pappersflaska. Och eftersom vårt förpackningsmaterial tillverkas av hållbara träfibrer vet vi att det kommer att vara en hållbar lösning.

 

Källor 

(UNEP. 2005. Marine litter, an analytical overview).
(Ellen MacArthur foundation, 2016, The new plastics economy).
(Wilson, S. 2010 The fallacy of gyre cleanup)

Se även

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi