• Konsument och Lyxvaror
  • Artikel

Fiorini - papperskassar för mode

Med en kombination av kreativitet, känsla för estetik och kvalitet har den italienska koncernen Fiorini etablerat sig som en av Europas ledande leverantörer av shoppingkassar i papper. Det är också ett företag med ett starkt miljöfokus.

År 1946 bildade Giovanbattista Fiorini tillsammans med sin svärfar företaget Sacart, sedermera Fiorini International. Företaget, som var beläget i Senigallia i den italienska provinsen Ancona, tillverkade 50-kilos påsar för cement. Samma år föddes hans son Luigi Fiorini, med som han brukar säga, ”papper i generna”. I mitten av 1970-talet började Fiorini tillverka mindre påsar för detaljhandeln.

År 1993, under Luigis ledning, förvärvade Fiorini ett företag som tillverkade shoppingkassar i både papper och plast. ”Vi bestämde oss för att fokusera på papper och lade ner tillverkningen av plastpåsar”, berättar han. Av miljöskäl hade allt fler företag börjat föredra papper framför den icke nedbrytbara plasten.

Trender i konsumentledet ledde till att Fiorini började tillverka shoppingkassar för detaljhandeln och modesektorn. 1996 öppnade företaget en ny avdelning i Milano och 2003 etablerade man sig i Paris. Expansionen fortsatte med ett nytt huvudkontor i Trecastelli, Italien, och nya anläggningar i Tjeckien och Shanghai.

I dag innehåller Fiorinis produktportfölj allt från mindre påsar i en- och tvåskikts kraftpapper med fönster och förseglade bottnar till specialkassar med transparenta fönster, nätfönster samt bärkassar med bestrykning, guldfolieprägling och enkel förslutning. I synnerhet specialkassarna har blivit en viktig del av marknadsföringen för många välkända lyxmärken. Dessa lösningar kräver högkvalitativa papper, och för att möta kraven vände sig Fiorini till skandinaviska papperstillverkare. ”Det viktigaste i vår verksamhet är att råmaterialet håller en hög kvalitet. Därför vände vi oss till leverantörer i Skandinavien”, förklarar Luigi Fiorini.

BillerudKorsnäs kom in i bilden 2012 när företaget förvärvade UPM-Kymmenes förpackningspappersverksamhet. En av de befintliga kunderna var Fiorini och sedan dess har BillerudKorsnäs jobbat hårt för att vårda och utveckla kundrelationen.

”Kunder och kundrelationer av det här slaget är mycket viktiga för oss”, säger Marcus Lager, Business Segment Director vid BillerudKorsnäs. ”Fiorini har höga kvalitetskrav och strävar efter att expandera verksamheten. Den här typen av samarbeten hjälper oss att öppna upp nya marknader och skapa nya affärer.”

”För att kunna nå fram till framgångsrika lösningar hade vi ett nära samarbete under de första åren med många möten där vi utbytte idéer fram och tillbaka. Samarbetet var tillfredsställande för båda parter, rättvist och öppet", säger Fiorini.

Miljö
Miljöaspekten är mycket viktig när Fiorini International väljer leverantörer av råmaterial. Fiorini International är en av grundarna till COMIECO (nationella konsortiet för återvinning av cellulosaförpackningar) och dess produkter är PEFC- och FSC®-certifierade hos CONAI (nationell branschorganisation för förpackningar). BillerudKorsnäs är huvudleverantör av papper till Fiorini, vilket bekräftas av företagets många certifieringar.

Se även

Kraftpapper - Påsar

För att kunna ersätta plastpåsen, måste papperspåsen vara stark, hållbar, ha hög tryckbarhet och vara lämplig för livsmedel.

Uthållighetstest – håller papperspåsar måttet?

Hur användbar är egentligen en papperspåse? I den här korta filmen fokuserar vi på hur mycket vikt en papperspåse klarar av.

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi