Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

* utom kärlek. 
Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka framtida generationers liv?

Tara Expeditions studerar hur plastskräp påverkar arter som plankton, och förändrar sättet på vilket vårt ekosystem fungerar. När plastens miljöpåverkan ökar blir behovet av att utmana konventionella tankesätt och hitta nya hållbara förpackningslösningar allt större.

Vi behöver fundera kring vilket arv vi vill lämna till våra barn.

Please accept Marketing cookies to view this content.

 

Tara Expeditions organiserar forskningsresor för att undersöka klimatförändringens konsekvenser och inverkan på våra hav.

Tara är ett välkänt fartyg som konstruerats för extrema förhållanden, och fungerar som en plattform för avancerade forskningsuppdrag.

Plastskräp i haven är ett av de mest akuta miljöproblemen idag. 

Plastens inverkan på ekosystemet kan dokumenteras med avancerade vetenskapliga metoder.

Det är nödvändigt att förstå hur haven fungerar eftersom de är ett komplext ekosystem som täcker 71 procent av jordens yta.

Referenser

Läs mer

Se även

Förpackningarnas viktiga roll

Innovativa förpackningar inte bara skyddar maten de innehåller, utan kan dessutom bidra till att skydda miljön och minska matavfallet.

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.