• Mat och Dryck
  • Artikel

Hur BillerudKorsnäs hjälpte Oatly minska koldioxidavtrycket i sina sekundärförpackningar med upp till 50%*

Så här gick det till när ingenjörer från BoxLab hjälpte Oatly minska CO2-avtrycket från sina sekundärförpackningar. Oatly efterlyste en pålitlig förpackning som kunde tåla krävande transporter i ett hett och fuktigt klimat. Projektet kom främst att handla om att välja ett förpackningsmaterial gjort av starka nyfibrer. Vilket också gav betydande miljöfördelar.

 

De sekundärförpackningar som det handlar om är transportlådor i well som innehåller sex 1-liters kartonger havredryck för distribution från fabriken i Singapore ut till närliggande marknader, där leveranskedjorna ofta är påfrestande. Utmaningen var ganska komplex och lösningen kan därför bäst beskrivas som fyra olika åtgärder.

 

*Beräkningen baseras på BillerudKorsnäs' Environmental Tool där BillerudKorsnäs förpackningslösning jämförts med lokalt producerade lösningar.
Please accept Marketing cookies to view this content.

Ladda ner hela storyn!

Vill du veta mer – ladda ner vår PDF som beskriver hela kundcaset

Ladda ner storyn

1. Välj ett resurseffektivt material

Ingenjörerna på BoxLab rekommenderade Oatly att använda nyfibrer för sina lådor. Nyfibrer är starka, vilket betyder att materialåtgången blir mindre. Det är det bästa valet för förpackningar som ska tåla krävande leveranskedjor. Lådor som består av en stor andel återvunna fibrer är inte starka nog för att tåla det varma och fuktiga klimatet i Sydostasien.

Varma och fuktiga klimat ställer extrema krav på transportlådorna. Då är lösningen inte att använda tjockare material, utan istället en starkare fibermix och konstruktion.

Det är en utbredd uppfattning att återvunna fibrer skulle ge ett mer hållbart material än nyfibrer – men så är inte alltid fallet. Ett material av nyfibrer är förnybart, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart, och kan dessutom certifieras och spåras tillbaka till ansvarsfullt skötta skogar. 

 

 

 

2. Optimera förpackningen

Optimering handlar till stor del om resurseffektivitet. Rätt konstruktion, dimensionering, sammansättning och materialval spar pengar och resurser, samtidigt som koldioxidavtrycket minskar. Och allt börjar med starka nyfibrer.

Det handlar om att optimera förhållandet mellan styrka och vikt – lightweighting är nyckeln till hållbara förpackningar. BoxLabs unika kombination av expertis och avancerad utrustning kan säkerställa en kostnadseffektiv och klimatsmart förpackningslösning.

Hög styrka innebär möjligheter till lightweighting; mindre förpackningsvikt spar pengar och ger miljöfördelar. Mindre råmaterial, mindre vattenkonsumtion, mindre svinn och mindre transporter och lagerbehov betyder lägre kostnader och mindre belastningar på miljön.

Den förpackningsoptimering som BoxLab gjorde åt Oatly beräknas ge 35% mindre materialåtgång jämfört med den lokala, konventionella lösningen. Fabriken i Singapore spar därmed avsevärda mängder förpackningsmaterial varje år. 

 

3. Tänk nytt i leveranskedjan

Att anskaffa förpackningsmaterialet lokalt är inte alltid det bästa alternativet. Sett till kvalitet och förpackningsegenskaper kan Oatly anskaffa materialet från andra sidan jordklotet och ändå få en mer klimatsmart lösning. Även om man räknar in transporten. Det är en myt att transporterna står för större delen av koldioxidutsläppen. Inte nog med det: om tillverkningen av förpackningsmaterialet är fossilfri till 97% – som den är hos BillerudKorsnäs – blir koldioxidavtrycket mycket litet.

4. Undersök varifrån materialet kommer

Att hävda att en förpackningslösning är hållbar betyder att man måste se till att den är hållbar från början till slut, och ta hänsyn till faktorer som råvara, produktion, förpackningsoptimering, materialval, koldioxidsänkor och logistik. I detta större sammanhang beräknas BoxLabs lösning för Oatlys sekundärförpackningar reducera utsläpp av CO2-ekvivalenter med upp till 50%. Utsläpp av CO2 -ekvivalenter är ett sätt att uttrycka miljöpåverkan. Ett annat sätt är förbrukning av färskvatten. Tillgång till färskvatten är inget som kan tas för givet på lång sikt, och papperstillverkning är en vattenintensiv process. Den lösning som BillerudKorsnäs presenterade för Oatly reducerar vattenförbrukningen från 24 000 m3 per år till bara 10 000 m3.

Vi försöker ständigt hitta lösningar för att göra vår produktionskedja mer hållbar, transparent och resurseffektiv. Därför är vi glada att vi har kunnat arbeta fram den här lösningen tillsammans med BillerudKorsnäs. Den minskar klimatpåverkan och optimerar konstruktionen i de förpackningar vi använder i Asien
Jenny Belsö Trojer, Global Cat Manager Packaging Material vid Oatly

Nyckelresultat

• Minimerade skador och spill genom hela logistikkedjan
• Fokus på resurseffektivitet – att använda så lite material som möjligt
• Minimerad vattenförbrukning
• Val av förnybara och återvinningsbara material

Ta en titt på våra tidigare kundcases

Vi har fler insikter att dela med oss av. Läs om dem i vårt Knowledge Center

Boka ett möte

Vill du att vi ska hjälpa även dig? Boka ett möte och låt oss optimera din förpackning och minska ditt klimatavtryck!

Boka ett möte