• Konsument och Lyxvaror

Taoasis helt ekologiskt

Taoasis lovar sina kunder naturliga dofter och paketerar löftet i BillerudKorsnäs Artisan.

I början var förpackningen förmodligen inte det viktigaste – det enda etiketten behövde tala om var om innehållet doft­ade anis eller ylang-ylang. Nu är det däremot viktigt att företagets filosofi speglas även i förpackningen", säger Govinda Meyer, grundarens son och Taoasis marknadsföringschef.

Det tyska företaget Taoasis är en avknoppning av ett förlag med samma namn. Förlaget gav 1991 ut ett lexikon över dofter som present­erade aromterapins och de eteriska oljornas värld för de tyska läsarna. Författaren till lexikonet, Axel Meyer, såg det som en god idé att även erbjuda dofterna till försäljning.

Han minns nu hur det gick till när man fyllde de första flaskorna för hand, på ett runt träbord, utan att följa kraven på r3-teknik och täckt hår.

Kunderna var på den tiden folk som sökte sin egen väg, lyssnade på indisk musik och ägnade sig åt meditation. Nu, 20 år senare, återfinns företag­ets produkter i badrums­skåp­en hos en bredare kundkrets. Företaget flyttade för ett år sedan till nya lokaler i den lilla staden Detmold i norra Tyskland. Taoasis har runt 30 anställda som framställer dofter som exporteras till 21 länder.

Grundstommen i Taoasis sortiment utgörs av eteriska oljor som man säljer via apotek, men företaget har även börjat producera parfym och rumsdofter, tabletter, kosmetika och insektsmedel. En allt större andel av produkterna är ekologiska och ett specialsortiment säljs via ekologiska livsmedelsaffärer.

Satsningen ”Cool School” bygger på forskning som visar att elevernas koncentration och inlärningsförmåga ökar väsentligt med rätt doft i klassrummet.

Govinda Meyer säger att företaget strävar efter en så hållbar inriktning som möjligt, och därför var han idel öra när konverteraren Axel Wehrhahn föreslog en ny typ av förpackningskartong med ett naturligt utseende.

Taoasis har anlitat Adolf Wehrhahn Kartonagenfabrik i Hamelin nära Hannover i snart 15 år. Företagen har samarbet­at kring många projekt, och Wehrhahn har länge vetat att Taoasis ville ha en kartong som förstärkte företagets image.

Det rätta materialet var svårt att hitta. Företaget provade att använda papper, men även om förpackningen såg bra ut var den inte tillräckligt stadig.

 Med Korsnäs Artisan hittade man rätt
– Vi visste direkt att den skulle fungera, säger Govinda Meyer.

Axel Wehrhahn håller med.

– Man ser direkt att det är en naturprodukt. Finishen är inte ett dugg plastig. Den ger ett nat­urligt intryck.

Korsnäs Artisan har precis så mycket bestrykning som krävs för att man ska kunna trycka på den, men har bevarat det matta utseendet och den silkeslena känslan hos obestruk­en förpackningskartong.

Eftersom Taoasis målsättning är att ha en så hållbar produktion som möjligt är det av stor betydelse att materialet är FSC-certifierad. Taoasis strävar efter att vara ett koldioxidneutralt företag, och även om det rör sig om marginella utsläpp är det ett steg i rätt riktning att använda så lite bestrykning som möjligt och ett FSC-certifierat förpackningsmaterial. För att uppnå sin målsättning hämtar företaget sin elektricitet från 100 procent förnyelsebara källor via Greenpeace Energy. Dessutom köper Taoasis utsläppsrätter som motsvarar de koldioxid-utsläpp som inte kan undvikas. Man samarbetar också med Wehrhahn för att i framtiden endast använda vegetabiliska tryckfärger.

Vid årsskiftet ska alla för­packningar och allt skyltmater­ial vara tillverkade av Korsnäs Artisan, vilket innebär att designen måste förnyas.

En av anledningarna till den nya designen är att med Korsnäs Artisan kan gramvikten minskas från 320 gsm på det material som tidigare använts till 270 gsm. Formgivarna vill också ändra förpackningarnas konstruktion för att slippa från den krångliga fliken som måste stoppas in. Istället vill de ta fram en förpackning med skjutbart lock som är enkel att öppna. Konsumenten får en trevlig överraskning när han eller hon skjuter undan locket och upptäcker produkten, som dessutom blir betydligt lättare att plocka ut.

Axel Wehrhahn påpekar att Korsnäs Artisan är likvärdig andra kartongmaterial i fråga om vikning och limning men att kartongen kräver en annorlunda behandling efter tryck.

– Vi upptäckte i början att tryckfärgen smetades ut på grund av att bestrykningen är så tunn. Nu använder vi en annan lack och låter kartongen vila längre innan vi fortsätter bearbeta den, vilket har inneburit att problemen har försvunnit, säger han.

För första gången motsvarar nu förpackningsmaterialets utseende det matta FSC-certifierade papper som kat­alogen är tryckt på, och företagets pappersprofil har fått en tydlig och enhetlig identitet som är i linje med Taoasis budskap: ”Högsta kvalitet – natur till 100 %.”