• Mat och Dryck

Trygghet - Förpackningars osynliga roll

Förpackningar i kontakt med livsmedel har en viktigare roll än någonsin tidigare. Färsk mat av hög kvalitet förtjänar förpackningar av kvalitetsmaterial.

Kvalitet, omsorg och noggrannhet är viktiga faktorer när man levererar färsk mat direkt till konsumenterna, vilket gör förpackningar i kontakt med livsmedel viktigare än någonsin. Färsk mat av hög kvalitet förtjänar förpackningar av kvalitetsmaterial.

De flesta länder har bestämmelser om att förpackningar inte får kontaminera mat med farliga ämnen som kan skada människors hälsa ELLER matens känsliga organoleptiska egenskaper (främst lukt och smak).

Men att välja förpackningsmaterial till livsmedel som är känsligare än andra fordrar noggranna överväganden. Exempelvis måste mat med högt fettinnehåll som utsätts för höga temperaturer hanteras på ett sätt som minskar risken för föroreningar från förpackningsmaterialet.

BillerudKorsnäs rekommenderar användning av 100 % ny-fiberbaserade förpackningsmaterial till applikationer för livsmedelskontakt.

Liquid Packaging

Cartonboard

Containerboard

FibreForm

Cartonboard

Bags

Se även

Förpackningarnas viktiga roll

Innovativa förpackningar inte bara skyddar maten de innehåller, utan kan dessutom bidra till att skydda miljön och minska matavfallet.

Röda siffror – hur vi alla kan rädda saftiga tomater

Vi kan alla bidra till att minska matavfallet på jorden. Vad händer och hur vi alla kan göra skillnad.