Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper.

BillerudKorsnäs har tillsammans med forskare på Uppsala universitet tagit ett viktigt steg framtidens pappersbatterier. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. En utveckling som i förlängningen öppnar för miljövänliga batterier, där målet på sikt är att kunna producera storskaligt till lågt pris.

Shoko Yamada (specialist functional surfaces på BillerudKorsnäs), Lars Sandberg (project manager innovation på BillerudKorsnäs) och Petter Tammela (stipendiat vid institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet) mäter pappersbatteriets potential och laddning.

– Det är inte ovanligt att forskare presenterar ny miljövänlig teknik. Det som är speciellt i det här fallet är modellen för samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Uppsala universitet somresulterat teknik anpassad för storskaliga produktionsprocesser, säger Lars Sandberg, project manager innovation på BillerudKorsnäs.

Petter Tammela from Ångström Laboratory and Shoko Yamada from BillerudKorsnäs study the material that becomes the paper battery

Det är ett speciellt samarbete där en av Sveriges ledande forskargrupper under Maria Strömme tillsammans med BillerudKorsnäs som innovativt företag inom hållbar förpackningsteknik samverkar på ett och spännande sätt för att framtidens hållbara förpackningslösningar.

  Vi kombinerar forskarnas djupa teoretiska kompetens med vår förståelse för innovation och produktionsteknik. Genom att vi lyckats skapa en gemensam plattform och har fantastiska människor i teamet kan vi jobba fokuserat framåt mot en avancerad produkt som ändå går att producera på ett bra sätt, säger Lars Sandberg.

Smarta och uppkopplade förpackningar

Testning av materialet.

Små pappersbatterier tillsammans med sensorer kan i framtiden möjliggöra förpackningar som kan spåras genom hela transportkedjan. Detta öppnar möjligheter för att utveckla både smarta och mer hållbara förpackningar. Smarta förpackningar skulle exempelvis kunna mäta temperatur och position eller berätta vad händer med en vara under transport. Detta innebär förpackningslösningar som på ett ännu bättre sätt kan säkerställa att produkter håller och behåller kvalitet under logistikkedjan, vilket är centralt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Testning av pappersbatteriets potential och laddning

Energilagring i papper istället för metall möjliggör biobaserade batterier som kan ingå i cirkulära system. Med elektroder baserade på cellulosa från träfiber är ambitionen att batteriet framöver ska kunna återvinnas tillsammans med kartongen och göras om till en ny kartong eller pappersbatteri, något som skulle innebära enorma hållbarhetsfördelar

 

Se även

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.

Titta på vår varumärkesfilm

Billerud varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.