WHAT IF– tänk om framtiden hänger på dig?

På BillerudKorsnäs strävar vi efter att göra skillnad för människors vardag och vår planet. En uppgift vi inte klarar på egen hand. Att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid bygger
på att vi alla bidrar genom att göra kloka val som konsumenter.

Vår verksamhet bygger på mer än 150 års erfarenhet från skogs- och pappersindustrin. Idag räknas BillerudKorsnäs bland de 10 procent mest hållbara företagen i världen*. Som branschutmanare, med en ambition att bidra till en hållbar framtid tillsammans med våra kunder, handlar det inte alltid om att ha de rätta svaren utan om att våga ställa de rätta frågorna.

Please accept Marketing cookies to view this content.

För planetens och människors bästa.

Ur ett innovationsperspektiv syftar vårt arbete till att kittla nyfikenheten, tänka annorlunda och söka nya möjligheter. Vi tror att förpackningar kan förbättras på alla punkter och att papper från ansvarsfullt skogsbruk är det bästa materialet för uppgiften, helt enkelt för att det möjliggör hållbara lösningar.

Tänk om förpackningar kan bli lättare? Tänk om de kan känna av temperaturen, eller bli lättare att återvinna? Den här inställningen och attityden är en viktig del av vår kultur och vårt varumärke.

Genom att ställa inspirerande frågor, med en djup förståelse och helhetssyn på slutanvändarnas behov och önskemål gällande förpackningar, kan vi utveckla högpresterande material som bidrar till planetens bästa.

Tänk om vi kan göra en flaska av papper?

För att öka innovationskraften driver BillerudKorsnäs ett antal olika utmanarprojekt. Ett av de mest progressiva är att, tillsammans med våra partners, utveckla en pappersflaska för kolsyrade drycker. Tänk om det vore möjligt? Och om det skulle innebära att vi på sikt kan ersätta alla plastflaskor som förorenar naturen, klimatet och haven? Potentialen för en bättre miljö skulle i så fall vara enorm.

Förändringen börjar med dig.

Vår nyfikenhet är närvarande i allt vi gör – från innovation till kommunikation. Därför handlar vårt kommunikationskoncept ”What if” om att ställa frågor som sätter fart på människors tankar och fantasi. Så att de kan börja ifrågasätta konventionella förpackningar i sitt dagliga liv.

Vår verksamhet börjar och slutar med alla oss som köper och använder förpackningar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Genom att välja papper och kartong istället för plast, och genom att återvinna de förpackningar vi använder, kan vi på allvar förbättra framtidsutsikterna för vår planet.

*Dow Jones Sustainability Index 2017
 

Se även

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi

Röda siffror – hur vi alla kan rädda saftiga tomater

Vi kan alla bidra till att minska matavfallet på jorden. Vad händer och hur vi alla kan göra skillnad.
* utom kärlek

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka framtida generationer