Nyckeltal

Ladda ner
  • Helår
Helår 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Marginaler
EBITDA-marginal, % 15 11 12 12 17 17 18 16 13 11 17 19
Rörelsemarginal, % 8 3 4 6 10 9 12 9 6 5 10 12
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8 3 4 7 12 12 15 11 6 8 20 21
Avkastning på eget kapital, % 8 3 41 7 12 12 16 13 7 13 14 17
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK 24 008 24 667 24 938 23 687 19 548 16 906 17 397 17 828 18 306 17 530 4 639 4 792
Rörelsekapital, MSEK 2 017 2 292 2 159 2 056 1 760 1 957 2 243 2 286 2 748 2 473 1 131 986
Eget kapital, moderbolagets aktieägare, MSEK 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 021 12 253 10 615 9 856 9 435 4 872 4 637
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 968 5 373 5 476 9 333 5 737 3 884 4 979 7 124 8 389 8 096 -233 155
Nettoskuldsättningsgrad 0,20 0,28 0,28 0,65 0,42 0,30 0,40 0,67 0,85 0,86 -0,05 0,03
Räntebärande nettoskuld / EBITDA 1,0 2,0 1,9 3,2 1,5 1,1 1,2 2,2 3,3 7,3 -0,1 0,1
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, % 9 11 8 9 9 11 10 11 14 14 11 11
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, MSEK 1 526 1 250 2 926 5 142 4 261 1 645 1 710 1 384 1 337 965 512 334
Medelantal anställda 4 370 4 468 4 596 4 502 4 395 4 274 4 223 4 194 4 272 2 548 2 277 2 240
Nyckeltal avser den kvarvarande verksamheten
Delår 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Marginaler
EBITDA-marginal, % 20 21 22 15 15 14 15 11 11 12 12 12 12 13 16 12 12 11 18 17 17 16 16 17 18 17 19 18 20 18 19 16 16 16 16 13 13 13 14 11 13 13 13 17 19 18 19 19 18 17 17
Rörelsemarginal, % 14 15 16 8 8 7 8 3 3 4 4 4 5 7 10 6 6 4 11 10 10 9 10 9 11 11 12 12 14 11 13 9 9 9 10 6 6 6 7 5 6 6 6 10 12 12 13 12 11 10 11
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16 14 10 8 7 5 4 3 3 3 3 4 6 8 6 7 7 9 13 12 11 11 11 12 12 14 15 15 15 12 11 11 9 8 7 6 6 6 7 8 11 14 16 20 25 24 23 21 18 14 11
Avkastning på eget kapital, % 17 14 10 8 7 5 5 3 4 36 37 41 44 9 7 7 8 9 13 12 11 11 11 12 13 15 15 16 19 15 14 13 11 10 8 7 11 11 12 13 7 10 11 14 19 19 18 17 16 13 10
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK 34 939 33 608 32 219 24 008 24 376 24 412 24 854 24 667 25 282 25 589 25 102 24 938 24 820 23 499 24 407 23 687 22 451 21 594 20 369 19 548 18 466 17 688 17 586 16 906 17 287 17 435 17 726 17 397 17 087 17 774 17 606 17 828 17 938 18 115 18 294 18 306 18 326 18 140 18 057 17 530 5 695 5 832 4 814 4 639 4 657 4 909 5 113 4 792 4 930 5 137 5 084
Rörelsekapital, MSEK 6 035 5 091 4 557 2 017 2 422 2 318 2 734 2 292 2 792 2 835 2 501 2 159 1 669 1 034 2 252 2 056 1 775 1 926 1 798 1 760 1 962 2 077 2 486 1 957 2 471 2 468 2 667 2 243 2 430 2 636 2 575 2 286 2 398 2 589 2 800 2 748 2 758 2 523 2 547
Eget kapital, moderbolagets aktieägare, MSEK 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 660 14 576 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 952 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216 9 856 9 719 9 430 9 634 9 435 4 729 4 659 4 935 4 872 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 096 6 593 10 770 3 968 4 662 5 290 5 234 5 373 6 305 6 710 5 951 5 476 5 522 12 667 9 822 9 333 8 520 8 166 6 056 5 737 4 982 4 734 4 165 3 884 4 551 5 204 4 911 4 979 5 355 6 798 6 390 7 124 7 589 8 022 8 009 8 389 8 551 8 656 8 375 8 096 966 1 173 -121 -233 -141 267 244 155 525 877 976
Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,24 0,50 0,20 0,24 0,28 0,27 0,28 0,33 0,36 0,31 0,28 0,29 0,93 0,67 0,65 0,61 0,61 0,42 0,42 0,37 0,37 0,31 0,30 0,36 0,43 0,38 0,40 0,46 0,62 0,57 0,67 0,73 0,79 0,78 0,85 0,87 0,91 0,86 0,86 0,20 0,25 -0,02 -0,05 -0,03 0,06 0,05 0,03 0,12 0,21 0,24
Räntebärande nettoskuld / EBITDA 0,7 1,1 2,4 1,0 1,3 1,7 1,8 2 2,4 2,5 2,3 1,9 1,8 3,9 3,4 3,2 2,8 2,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,9 1,9 2,2 2,5 2,8 2,9 3,3 3,7 4,5 5,1
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, % 11 10 11 9 9 9 9 11 11 10 9 8 7 8 10 9 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 10 12 11 11 12 12 13 13 14 16 14 14
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, MSEK 2 340 1 371 556 1 526 1 054 651 200 1 250 941 674 282 2 926 2 298 2 415 820 5 142 4 109 2 665 1 132 4 261 2 802 1 459 555 1 645 899 577 254 1 710 1 160 744 246 1 384 904 583 280 1 337 977 683 226 965 515 272 165 512 333 212 83 334 251 137 51
Medelantal anställda 5 307 5 061 4 267 4 370 4 398 4 406 4 415 4 468 4 478 4 495 4 509 4 596 4 602 4 622 4 588 4 502 4 482 4 477 4 439 4 395 4 376 4 356 4 327 4 274 4 251 4 235 4 214 4 223 4 223 4 255 4 238 4 194 4 180 4 197 4 175 4 272 4 285 4 283 4 111 2 548 2 366 2 304 2 233 2 277 2 279 2 264 2 202 2 240 2 253 2 226 2 175
Nyckeltal avser den löpande verksamheten