Nyckeltal

Ladda ner
  • Helår
Helår 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Marginaler
EBITDA-marginal, % 19 15 11 12 12 17 17 18 16 13
Justerad EBITDA-marginal,% 19 16 11 12 15 17 18 18 16 13
Rörelsemarginal, % 13 8 3 4 6 10 9 12 9 6
Justerad rörelsemarginal, % 13 8 3 4 9 10 11 12 9 6
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18 8 3 4 7 12 12 15 11 6
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 18 9 3 4 9 13 14 13
Avkastning på eget kapital, % 18 8 3 41 7 12 12 16 13 7
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK 33 834 24 008 24 667 24 938 23 687 19 548 16 906 17 397 17 828 18 306
Rörelsekapital, MSEK 5 140 2 017 2 292 2 159 2 056 1 760 1 957 2 243 2 286 2 748
Eget kapital, moderbolagets aktieägare, MSEK 29 254 20 041 19 294 19 462 14 355 13 811 13 021 12 253 10 615 9 856
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 581 3 968 5 373 5 476 9 333 5 737 3 884 4 979 7 124 8 389
Nettoskuldsättningsgrad 0,16 0,20 0,28 0,28 0,65 0,42 0,30 0,40 0,67 0,85
Räntebärande nettoskuld / EBITDA 0,6 1,0 2,0 1,9 3,2 1,5 1,1 1,2 2,2 3,3
Räntebärande nettoskuld / Justerad EBITDA 0,6 1,0 2,0 1,9 2,7 1,5
Resultat per aktie, SEK 20,13 7,18 3,19 32,5 5,01 7,91 7,33 8,75 4,62 3,24
Justerat resultat per aktie, SEK 20,36 8,03 3,17 4,89 7,24 8,48 7,31 8,73 4,61 3,24
Utdelning (för räkenskapsåret) per aktie, SEK 7.50* 4,30 4,30 8,60** 4,30 4,30 4,30 3,15 2,25 2,25
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, % 11 9 11 8 8 9 11 10 11 14
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, MSEK 3 330 1 526 1 250 2 868 5 120 4 261 1 645 1 710 1 384 1 337
Medelantal anställda 5 525 4 370 4 468 4 596 4 502 4 395 4 274 4 223 4 194 4 272
Nyckeltal avser den kvarvarande verksamheten
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 5,50 och en extrautdelning om SEK 2,00
** Varav en ordinarie utdelning om SEK 4.30 och en extrautdelning om SEK 4.30.
Delår 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Marginaler
EBITDA-marginal, % 9 8 13 19 20 21 22 15 15 14 15 11 11 12 12 12 12 13 16 12 12 11 18 17 17 16 16 17 18 17 19 18 20 18 19 16 16 16 16 13 13 13 14
Justerad EBITDA-marginal,% 9 8 13 19 20 21 22 16 15 14 15
Rörelsemarginal, % 2 1 7 13 14 15 16 8 8 7 8 3 3 4 4 4 5 7 10 6 6 4 11 10 10 9 10 9 11 11 12 12 14 11 13 9 9 9 10 6 6 6 7
Justerad rörelsemarginal, % 2 1 7 13 14 15 16 8 8 7 8
Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6 9 16 18 16 14 10 8 7 5 4 3 3 3 3 4 6 8 6 7 7 9 13 12 11 11 11 12 12 14 15 15 15 12 11 11 9 8 7 6 6 6 7
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 6 9 16 18 17 15 11 9 7 4 4
Avkastning på eget kapital, % 6 9 16 18 17 14 10 8 7 5 5 3 4 36 37 41 44 9 7 7 8 9 13 12 11 11 11 12 13 15 15 16 19 15 14 13 11 10 8 7 11 11 12
Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK 34 686 35 155 34 885 33 834 34 939 33 608 32 219 24 008 24 376 24 412 24 854 24 667 25 282 25 589 25 102 24 938 24 820 23 499 24 407 23 687 22 451 21 594 20 369 19 548 18 466 17 688 17 586 16 906 17 287 17 435 17 726 17 397 17 087 17 774 17 606 17 828 17 938 18 115 18 294 18 306 18 326 18 140 18 057
Rörelsekapital, MSEK 5 097 5 535 5 943 5 140 6 035 5 091 4 557 2 017 2 422 2 318 2 734 2 292 2 792 2 835 2 501 2 159 1 669 1 034 2 252 2 056 1 775 1 926 1 798 1 760 1 962 2 077 2 486 1 957 2 471 2 468 2 667 2 243 2 430 2 636 2 575 2 286 2 398 2 589 2 800 2 748 2 758 2 523 2 547
Eget kapital, moderbolagets aktieägare, MSEK 27 750 27 190 29 128 29 254 29 843 27 014 21 449 20 041 19 714 19 122 19 620 19 294 18 978 18 879 19 151 19 462 19 298 13 660 14 576 14 355 13 931 13 427 14 313 13 811 13 484 12 952 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216 9 856 9 719 9 430 9 634
Räntebärande nettoskuld, MSEK 6 937 7 965 5 757 4 581 5 096 6 593 10 770 3 968 4 662 5 290 5 234 5 373 6 305 6 710 5 951 5 476 5 522 12 667 9 822 9 333 8 520 8 166 6 056 5 737 4 982 4 734 4 165 3 884 4 551 5 204 4 911 4 979 5 355 6 798 6 390 7 124 7 589 8 022 8 009 8 389 8 551 8 656 8 375
Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,29 0,20 0,16 0,17 0,24 0,50 0,20 0,24 0,28 0,27 0,28 0,33 0,36 0,31 0,28 0,29 0,93 0,67 0,65 0,61 0,61 0,42 0,42 0,37 0,37 0,31 0,30 0,36 0,43 0,38 0,40 0,46 0,62 0,57 0,67 0,73 0,79 0,78 0,85 0,87 0,91 0,86
Räntebärande nettoskuld / EBITDA 1,4 1,3 0,7 0,6 0,7 1,1 2,4 1,0 1,3 1,7 1,8 2 2,4 2,5 2,3 1,9 1,8 3,9 3,4 3,2 2,8 2,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,9 1,9 2,2 2,5 2,8 2,9 3,3 3,7 4,5 5,1
Räntebärande nettoskuld / Justerad EBITDA 1,4 1,3 0,7 0,7 1,1 2,3 1,0 1,3 1,7 1,8
Nyckeltal per aktie
Resultat per aktie, SEK 3,28 0,64 2,57 20,13 16,50 11,11 4,27 7,18 5,63 3,32 1,82 3,19 2,02 1,77 0,79 32,50 30,89 3,06 2,18 5,01 3,52 1,76 2,40 7,91 6,13 3,65 1,94 7,33 6,67 4,26 2,33 8,75 7,79 4,30 2,38 6,18 4,62 3,14 1,75 3,24 2,76 1,88 1,07
Justerat resultat per aktie, SEK 3,48 0,64 2,57 20,36 16,50 11,11 4,27 2,40 5,63 3,32 1,82 - - - - - - - - - - - - - - - - 8,65 6,79 4,38 7,67 6,71 4,30 6,16 4,61 3,13 1,75 3,24 2,76 1,88 3,24
Utdelning (för räkenskapsåret) per aktie, SEK - - - 7,50* - - - 4,30 - - - - - - - 8,60** - - - 4,30 - - - 4,30 - - - 4,30 - - - 3,15 - - - 2,25 - - - 2,25 - - -
Övriga nyckeltal
Rörelsekapital som procent av omsättningen, % 13 13 12 11 11 10 11 9 9 9 9 11 11 10 9 8 7 8 10 9 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 10 12 11 11 12 12 13 13 14 16 14 14
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, MSEK 2 204 1 566 768 3 330 2 340 1 371 556 1 526 1 054 651 200 1 250 941 674 282 2 926 2 298 2 415 820 5 142 4 109 2 665 1 132 4 261 2 802 1 459 555 1 645 899 577 254 1 710 1 160 744 246 1 384 904 583 280 1 337 977 683 226
Medelantal anställda 6 131 6 141 6 059 5 525 5 307 5 061 4 267 4 370 4 398 4 406 4 415 4 468 4 478 4 495 4 509 4 596 4 602 4 622 4 588 4 502 4 482 4 477 4 439 4 395 4 376 4 356 4 327 4 274 4 251 4 235 4 214 4 223 4 223 4 255 4 238 4 194 4 180 4 197 4 175 4 272 4 285 4 283 4 111
Nyckeltal avser den löpande verksamheten
*Varav ordinarie utdelning om SEK 5,50 per aktie och extrautdelning om SEK 2,00 per aktie
** Varav ordinarie utdelning om SEK 4.30 och extrautdelning om SEK 4.30.