Övrig statistik

Produktionskapacitet

Produktionskapacitet per produktionsenhet. Siffrorna anger aktuell helårskapacitet i kilo ton vid senaste årsskifte.

Produktionsenhet KTON
Gruvön 870
Gävle 755
Frövi/Rockhammar 500
Skärblacka 460
Karlsborg 335
Jakobstad 200
   
Totalt 3 120