Produktområden

Ladda ner
  • Helår
Helår 2021 2020 2019
Nettoomsättning per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 14 852 13 600 12 861
Produktområde Paper 8 127 7 576 8 888
Solutions & Övrigt 2 950 2 750 2 854
Valutasäkring m.m. 277 -42 -158
Summa koncernen 26 206 23 884 24 445
EBITDA per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 2 748 1 855 1 771
Produktområde Paper 1 388 1 035 1 400
Solutions & Övrigt -512 -136 -182
Valutasäkring m.m. 277 -42 -159
Summa koncernen 3 901 2 712 2 830
EBITDA marginal per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 19 14 14
Produktområde Paper 17 14 16
Koncernen 15 11 12
Justerad EBITDA per division, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 3 262 2 330 2 186
Produktområde Paper 1 654 1 254 1 613
Solutions & Övrigt -335 -145 -181
Valutasäkring m.m. 277 -42 -159
Summa koncernen 4 858 3 397 3 459
Kostnad för underhållsstopp -780 -694 -628
Jämförelsestörander poster -177 9 -1
EBITDA 3 901 2 712 2 830
Justerad EBITDA marginal per division, inklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 22 17 17
Produktområde Paper 20 17 18
Koncernen 19 14 14
Rörelseresultat per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Board 1 451 516 662
Produktområde Paper 906 558 885
Solutions & Övrigt -645 -258 -302
Valutasäkring m.m. 277 -42 -159
Summa koncernen 1 989 774 1 086
Rörelsemarginal per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Board 10 4 5
Produktområde Paper 11 7 10
Koncernen 8 3 4
Försäljningsvolymer per produktområde
kton
Produktområde Board 1 917 1 842 1 665
Produktområde Paper 960 946 1 007
Summa koncernen 2 877 2 788 2 672
Kvartal 2022 2021 2020 2019
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Nettoomsättning kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Paper 6 486 6 094 2 219 2 138 2 047 2 039 1 903 1 777 1 835 1 940 2 024 1 890 2 116 2 370 2 512
Produktområde Board 4 563 4 410 4 375 3 762 3 663 3 642 3 785 3 370 3 059 3 571 3 600 3 291 3 063 3 210 3 297
Solutions & Övrigt 755 852 815 757 725 772 696 667 637 722 724 706 674 751 723
Valutasäkring m.m. 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -72 -20 -38 -28
Summa koncernen 11 814 11 408 7 397 6 688 6 494 6 504 6 520 5 803 5 561 6 156 6 364 5 815 5 833 6 293 6 504
EBITDA kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Paper 1 373 1 351 702 346 414 365 263 165 241 323 306 243 283 311 563
Produktområde Board 915 1 008 1 047 809 678 556 705 481 266 571 537 493 374 324 580
Solutions & Övrigt -102 -144 -73 -288 -34 -89 -101 6 33 -83 -92 -69 -2 -18 -93
Valutasäkring m.m. 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 2 196 2 267 1 664 898 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Paper 21 22 32 16 20 18 14 9 13 17 15 13 13 13 22
Produktområde Board 20 23 24 22 19 15 19 14 9 16 15 15 12 10 18
Koncernen 19 20 22 13 17 14 15 11 10 12 12 10 11 9 16
Justerad EBITDA kvartalsvis per produktområde, exklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Paper 2 080 1 505 702 485 525 381 263 296 329 323 306 243 348 459 563
Produktområde Board 1 101 1 199 1 127 954 859 744 705 645 577 571 537 619 503 484 580
Solutions & Övrigt -102 -144 -73 -111 -34 -89 -101 -67 33 -44 -67 -45 2 -58 -80
Valutasäkring m.m. 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -76 15 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 3 089 2 612 1 744 1 359 1 409 1 087 1 003 863 969 774 791 744 833 847 1 035
Kostnad för underhållsstopp -893 -345 -80 -284 -292 -204 0 -295 -399 0 0 -126 -194 -308 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0 -177 0 0 0 73 0 -39 -25 -24 -4 40 -13
EBITDA 2 196 2 267 1 664 898 1 117 883 1 003 641 570 735 766 594 635 579 1 022
Justerad EBITDA marginal kvartalsvis per produktområde, exklusive underhållsstopp, per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Paper 32 25 32 23 26 19 14 17 18 17 15 13 16 19 22
Produktområde Board 24 27 26 25 23 20 19 19 19 16 15 19 16 15 18
Koncernen 26 23 24 20 22 17 15 15 17 13 12 13 14 13 16
Rörelseresultat kvartalsvis per produktområde och för koncernen
MSEK
Produktområde Paper 1 074 1 055 583 224 293 244 145 51 120 202 185 119 152 180 434
Produktområde Board 593 687 725 486 354 231 380 149 -67 233 201 158 48 100 356
Solutions & Övrigt -141 -185 -107 -323 -67 -122 -133 -26 3 -113 -122 -101 -31 -48 -122
Valutasäkring m.m. 10 52 -12 31 59 51 136 -11 30 -77 16 -73 -20 -38 -28
Summa koncernen 1 536 1 609 1 189 418 639 404 528 163 86 245 280 103 149 194 640
Rörelsemarginal kvartalsvis per produktområde och för koncernen
%
Produktområde Paper 17 17 26 10 14 12 8 3 7 10 9 6 7 8 17
Produktområde Board 13 16 17 13 10 6 10 4 -2 7 6 5 2 3 11
Koncernen 13 14 16 6 10 6 8 3 2 4 4 2 3 3 10
Försäljningsvolymer kvartalsvis per produktområde
kton
Produktområde Paper 480 523 219 231 229 245 255 227 238 231 250 224 255 262 266
Produktområde Board 465 472 495 456 466 474 521 460 419 472 491 432 404 414 415
Summa koncernen 945 995 714 687 695 719 776 687 657 703 741 656 659 676 681