Externa utvärderingar av hållbarhetsarbetet

Billerud utvärderas fortlöpande av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet.

 

 

 

Dow Jones Sustainability Indices Vi är ett av de ledande bolagen i förpackningsindustrin i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) baserat på den totala hållbarhetspoängen för 2021. Vi är inkluderade i World Index, vilket innebär att vi är bland de topp 10 procenten mest hållbara företagen världen över - för femte året i rad.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet

CDP Billerud rapporterar till CDP Climate, Water och Forests årligen. CDP bedömer företag utifrån transparens, medvetande och hantering av miljömässiga risker och deras sätta att vara förebilder utifrån miljömässigt ledarskap.

Klicka här för att läsa mer om CDP

EcoVadis I juni 2022 mottog vi utmärkelsen Platinum av Ecovadis, den högsta bedömningsnivån, och fortsätter därmed vara i toppskiktet av de företag som utvärderas. EcoVadis utvärdering bedömer hur väl ett företag har integrerat principerna för CSR i deras affärs- och ledningssystem.

Klicka här för att läsa mer om EcoVadis
Se vårt EcoVadis certifikat

FN:s Global Compact Vi stöder FN:s tio principer genom att introducera dem i våra strategier och vår företagskultur. I rapporteringen ”Communication on Progress” om framsteg i arbetet med FN:s Global Compact klassas Billerud som Advanced.

Läs mer om FN:s tio principer här

S&P Global SAM Sustainability Vi tillhör bedömningen Silver Class för vår hållbarhetsprestanda i S&P Sustainability Yearbook 2022. Rapporten analyserar och bedömer mer än 7 500 företag inom ESG (Environmental, Social and Governance).

Läs mer om resultatet här.

Sustainalytics Vi genomgår återkommande utvärderingar av ESG-utvärderingsföretaget Sustainalytics avseende vår exponering mot och hantering av ESG risker. I januari 2022 hade Billerud en ESG Risk Rating på 9,0 och bedömdes av Sustainalytics ha negligerbar risk att utsättas för väsentliga ekonomisk påverkan från ESG-faktorer.

Klicka här för att se utvärderingen