Våra partnerskap

På Billerud är vi övertygade om att det är genom partnerskap och strategiska samarbeten med andra som vi blir bäst. Vi kan inte själva lösa världens hållbarhetsutmaningar. Men tillsammans med andra kan vi hitta nya innovativa lösningar på utmaningarna och samtidigt nå större insikt om de krav som marknaden ställer på oss. Vi vill också lära av varandra, bidra till att sprida kunskap och skapa en bredare positiv påverkan på samhället och vår miljö.

Tara Ocean Foundation

Plastnedskräpning i haven är ett av vår tids största miljöproblem- flera miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Enligt en rapport från organisationen Ellen MacArthur Foundation kommer det finnas mer plast än fisk i haven, mätt i vikt, år 2050. Det är ett reellt hot mot ekosystem över hela världen, och i förlängningen mot människan.

Därför medfinansierar och samarbetar Billerud med den franska forskningsorganisationen Tara Expeditions för att bidra till mer kunskap om hur plast påverkar våra hav. 

Läs mer om vår samarbete med Tara Ocean Foundation

Nätverk med studenter

För att skapa kontakt med studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och för att bidra till deras utbildning samarbetar Billerud med Sustainergies – ett nätverk för näringsliv, akademi och studenter inom hållbarhet. Under 2015 bjöd vi t.ex. in till ett så kallat CSR Live, där en studentgrupp fick besöka Billerud hållbarhetsavdelning.

Sustainergies Cup

Vi deltog också i Sustainergies Cup, en tävling där studenter från hela världen tävlar med sina nyskapande idéer för att lösa olika företags hållbarhetsutmaningar. Billerud uppgift gick ut på att beskriva hur vi kommer att köpa och konsumera mat i framtiden och hur detta kan påverka förpackningsbehovet. Vinnare blev tre ingenjörsstudenter från Uppsala universitet - Alireza Hosseini Shabestari och Daniel Ismail Eriksson som studerar Maskinteknik samt Anders Larsson som läser masterprogrammet Industriell Ledning och Innovation. I ”The Billerud Way” målar de upp en tidslinje 50 år framåt i tiden, med den koldioxidnegativa förpackningen som en av de främsta innovationerna. Lösningen illustrerar hur samhället kan sluta kretsloppet för livsmedelsproduktion när världens befolkning närmar sig 10 miljarder. Läs mer om Sustainergies Cup här.

Projekt Vitryggig Hackspett

Den vitryggige hackspetten är akut hotad, bland annat för att hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har ersatts med gran- och tallskogar.  Hållbarhet i skogsbruket är en central fråga för Billerud och därför medverkar vi sedan 2016 inom Projekt Vitryggig Hackspett.

Vi stödjer bygget av avelsburar för den vitryggiga hackspetten och en uppfödningslänga för avel på Järvzoo. Vi medverkar även till restaurering av lövskogsområden för vitryggig hackspett, lövskogar som även är betydelsefulla för en mängd övriga arter såsom insekter och fåglar. Genom att föda upp vitryggsungar som vi sedan placerar ut i välmående, återskapade lövskogar, vill vi att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar. Läs mer här.