Carton Solutions – din källa till kunskap

Carton Solutions är ett team av specialister som erbjuder experttjänster som ser till att din förpackningslösning blir funktionell, hållbar, kostnadseffektiv, inspirerande och tilltalande. Vår expertis finns till för varumärken som söker innovativa designidéer och för tryckare och konverterare som behöver ett bollplank eller råd och tips om materialegenskaper och materialval.

Please accept Marketing cookies to view this content.

HUR VI ARBETAR

Brief/kravställning

I briefen definierar vi projektet och dess målsättningar tillsammans. Det inbegriper krav och förutsättningar när det gäller målgrupper, produkt, transport och hantering, exponering och försäljning.

Konstruktion/strukturell design

Den här fasen börjar ofta med en workshop som fokuserar på funktion, användarvänlighet och hantering. Vi jobbar med mått, skissar på formgivning och utvärderar olika alternativ.

Utvärdering av material

Utifrån våra specialistkunskaper om material väljer vi ut det material som passar bäst, med hänsyn till produktionskrav, styrka, tryckbarhet, kostnad och möjligheter till lightweighting.

Prototyper och tester

Vi gör CAM-prototyper så att vi kan testa en förpackningslösning under verkliga förhållanden. Vårt labb har avancerad teknisk utrustning för att utvärdera en lösning på alla relevanta parametrar.

Simulering

Våra tester av tålighet och styrka simulerar de påfrestningar som en förpackning utsätts för under transport och hantering.

Rekommendation

Testprotokollet redovisar hur testerna har utfallit för de olika alternativen och ligger till grund för våra rekommendationer. Du kan räkna med en rekommendation inom två veckor efter briefen.

Att skapa den optimala förpackningsupplevelsen

En idealisk förpackning brukar kännetecknas av tre viktiga ord. Skydd. Attraktion. Funktion. Alla tre är lika viktiga – under hela hanteringskedjan till butiksmiljön och hur förpackningen till slut fungerar hemma hos konsumenten. Med CrownBoard och Billeruds expertis i ditt projekt kan du inte misslyckas.

Lightweighting – att göra mer av mindre

När du uppgraderar till CrownBoard för din förpackning kan du välja en lägre ytvikt än vad du använt förut – utan att kompromissa med förpackningsegenskaperna. Det är för att en stark och styv flerskiktskartong presterar bättre än exempelvis en betydligt tjockare homogenkartong. Lightweighting spar kostnader och minskar miljöpåverkan.

Förpackningsinnovation och optimering

För Carton Solutions kan ett uppdrag innebära att optimera en viss egenskap eller funktion i en befintlig förpackning eller att skapa en helt ny förpackningslösning. Vi har expertisen, erfarenheten och den avancerade labbutrustning som krävs för att skapa din nya högpresterande och hållbara förpackning.

Workshops och seminarier

Vi gillar att dela med oss av vår kunskap. Vår Cartonboardskola förmedlar grundläggande materialkännedom. Carton Solutions organiserar också workshops och seminarier om hållbara förpackningar, lightweighting, tekniska frågor och inspiration till hur förpackningar kan bli mer lockande på butikshyllan.

Carton Calculator – konstruera din förpackning själv

Med vår app Carton calculator kan du optimera din förpackningskonstruktion i relation till dina transportkrav. Specificera förpackningens mått, transportförhållanden, luftfuktighet och staplingsmönster och få på så sätt fram en förpackning som uppfyller alla dina krav.

Beställ provboken

För mer information, prover och demonstratorer, kontakta din säljare.