Hållbart skogsbruk

Räcker skogen till när vi ställer om till ett hållbart och mer biobaserat samhälle? Det gör den – om vi sköter och brukar skogen på rätt sätt.

Skogsvirke är en av världens viktigaste råvaror och resurser. Den hjälper oss att ersätta ändliga resurser med förnybara material och ställa om till ett hållbart samhälle. I takt med att miljömedvetenheten hos konsumenter växer ser vi att efterfrågan på skogen som råvara ökar.

Möt vår kollega Anna-Maria Tuominen-Reini och lär dig mer om det moderna skogsbruket i Sverige.

Please accept Marketing cookies to view this content.


Dagens moderna skogsbruk utgår från noggrann planering och ett långsiktigt perspektiv, vilket bidrar till ansvarsfullt skötta skogar där hänsyn tas till biologisk mångfald och sociala värden.

Några milstolpar i skogsbrukets utveckling i Sverige
  • För att begränsa skadorna från 1800-talets stora avverkningar som lämnade glesa, utarmade skogar fick Sverige 1903 sin första skogsvårdslag i syfte att börja reglera skogsbruket.
  • När de stora skogsmaskinerna gjorde entré på 1950-talet resulterade det i stora kalhyggen. Parallellt med detta efterfrågade pappersbruken bara barrträd, vilket gjorde att lövträden bekämpades aktivt.
  • 1993 antogs en ny skogsvårdslag med tydligare miljömål och skogsbruket anpassas efter naturens olika ekologiska förutsättningar. Fyra år senare växer certifieringen av skog fram, vilket ytterligare bidrar till ansvarsfullt skötta skogar.

     

Please accept Marketing cookies to view this content.

 

Bra att veta om skogsbruket i dag
  • Skogen växer långsamt och avverkas först när den uppnått mellan 70 och 120 år. För varje träd som avverkas planteras tre nya.
  • Vid avverkning lämnas döda träd och högstubbar. Högstubbarna bidrar med mer död ved, något som insekter, svampar och smådjur behöver för sin överlevnad.
  • Röjning och gallring görs planerat så att de träd som är kvar ska få mer plats att växa.
  • Så kallade kantzoner skapas eller bevaras vid behov vid alla åtgärder, vilket skyddar ekologin vid vattendrag eller andra känsliga biotoper.
  • Lövträd gynnas, vilket främjar djur- och växtlivet och kan göra att skogen klarar till exempel stormar bättre.
Från i dag till 2070-talet – så här förändras landskapet

Träd kommer att finnas kvar runt myrar och bäckar. Skogar som växer långsamt får aldrig avverkas och gammal skog lämnas kvar för biologisk mångfald. Även andelen lövskog kommer öka.

Läs mer

Naturvård – få betalt för bevarad skog

Det är enkelt att bevara områden med höga naturvärden, till exempel äldre lövskogar. Dessutom kan du få ersättning för det. Så här går det till.

Certifiera för ett hållbart skogsbruk

Efterfrågan på miljövänligt producerat trä växer stadigt. Genom att certifiera din skog tar du ansvar för ett hållbart skogsbruk och blir mer konk
Fritid i skogen

Glamping är grejen

Vill du njuta av övernattningar ute i naturen men ändå ha det bekvämt? Då är glamping något för dig.