Livet med skogen

Det är i skogen det händer. Läs artiklar och reportage om skogsskötsel, möt skogsägare och få tips om både vanliga och ovanliga aktiviteter i skogen.

 • Alla
 • Skogsskötsel
 • Möt en skogsägare
 • Fritid i skogen
  Skogsskötsel

  Har du koll på rågångarna?

  För den som införskaffat en ny skogsfastighet är en inventering av rågångarna ett bra sätt att lära känna sin skog och få en överblick över...
  Skogsskötsel

  Vägen till en lyckad virkesaffär

  Att genomföra en virkesaffär är ofta ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. En större gallring eller föryngringsavverkning...
  Skogsskötsel

  Planera inför avverkning

  När kontraktet om en gallring eller föryngringsavverkning är upprättat så börjar traktplaneringen. En god planering innehåller många moment –...
  Möt en skogsägare

  ”Skogen är hjärtat i verksamheten"

  Anna Hane äger och driver den mångfacetterade verksamheten på Resta gård. Här finns en besöksbondgård, en småskalig produktion av råvaror till...
  Fritid i skogen

  Om du går vilse

  Att hamna vilse i skogen, eller bli strandad i ödemarken är inget man planerat för. Fast det borde man göra. Att lära sig att överleva är en...
  Möt en skogsägare

  "Jag bidrar till ett starkt virkesförråd ”

  Sonia Strömbäck bor sedan länge i Sollentuna men längtar ofta hem till föräldragården, naturen och skogsinnehavet i Vånafjärden utanför Kalix.
  Skogsskötsel

  Hyggesfri avverkning – åter ett alternativ

  Efter nästan ett sekel med fokus på effektivitet och tillväxt sneglas det åter på äldre dagars hyggesfria avverkningsmetoder. Kunskap som delvis...
  Skogsskötsel

  Mer löv i skogen

  Det finns flera skäl till att satsa på lövskogsbruk. Tänk så här för att prioritera löv.
  Fritid i skogen

  Tävling med såg och yxa

  Att hugga och såga i timmer har utvecklats till en professionell sport. I Sverige växer intresset snabbt för den fysiskt krävande tävlingsgrenen.
  Skogsskötsel

  Att ge nästa generation chansen

  Att generationsväxla ett skogsbruk är en komplex fråga, ofta med många känslor och stora värden inblandade. Ibland är det enkelt, andra gånger...
  Möt en skogsägare

  ”Min skog är en plats för rekreation”

  Mikael Jansson kombinerar sitt stora intresse för maskiner med sin kärlek till skog och mark. Som självverksam skogsägare och ägare till ett...