Användarvillkor för vår webbplats

1. Besökarens användning av informationen på webbplatsen


Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor.
Billerud arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information.
Detta innebär att Billerud inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

2. Upphovsrätt skyddar innehållet på webbplatsen


Innehållet på webbplatsen ägs av Billerud och skyddas av svensk och internationell lagstiftning.

Alla rättigheter förbehålls.Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Billerud.

Webbplatsen kan innehålla bilder och annat innehåll som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.


3. Uppdatering av användarvillkoren


Billerud AB är ansvarig för tillhandahållandet av denna webbplats. Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att publicera en uppdaterad version av de på webbplatsen.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 20 maj 2018.