Starkt och rent kraftpapper till påsar

Starkt

Vårt kraftpapper är starkt, tåligt och optimerat för konvertering. Det gör effektiv fyllning möjlig även vid långa, krävande hanteringsprocesser.

Säkert

Vårt kraftpapper har en renhet som gör att det är fritt från smak och lukt, vilket naturligtvis också innebär att det är perfekt, och godkänt, för direktkontakt med livsmedel.

Hållbart

Vårt förnybara kraftpapper är gjort av nyfiber från ansvarsfullt skötta skandinaviska skogar.

Snyggt

Vårt kraftpappers höga tryckbarhet skapar förutsättningar för attraktiva påsar, som blir en kostnadseffektiv yta för marknadsföring.

För att kunna ersätta plastpåsen, måste papperspåsen vara stark, hållbar, ha hög tryckbarhet och vara lämplig för livsmedel. Vårt kraftpapper har alla dessa egenskaper, och är därför det främsta valet för funktionellt och hållbart förpackningsmaterial till påsar av alla storlekar.

Billerud Axello® är ett optimerat kraftpapper för FFS*-processer (*Form, fyll och förslut)

Vårt starka och rena Billerud Axello-papper är skräddarsytt för påsar som tillverkas i krävande FFS-processer. Livsmedel som mjöl, socker, pasta och gryn kräver tillförlitliga och starka förpackningar som håller genom hela värdekedjan.

Bärkassar tillverkade av Billerud Xpression-papper skapar starka varumärken

Vårt kraftpapper Xpression förenar hög tryckbarhet och möjlighet till varumärkesexponering med förmåga att bära tunga varor och verktyg. Tillverkare av större kraftpapperspåsar och bärkassar föredrar Billerud Xpression.

Pappersförpackningar av Billerud Basix är garanterat livsmedelsäkra

Vårt kraftpapperssortiment Basix är rent och förenligt med alla krav ställda för livsmedelskontakt, vilket gör pappret optimalt för tillverkning av påsar för bröd och livsmedel. Det är starka och funktionella papper, som finns i en mängd olika ytvikter, och som möter alla krav på hög körbarhet och styrka.

Utveckla bättre påsar

Billerud Packaging Development Center utvecklar och optimerar bärkassar och pappersförpackningar för socker och mjöl. Med vår unika utrustning kan vi utvärdera och pröva vitala funktioner.

Vi står till tjänst och tillför mervärde

Vi arbetar hårt för att säkerställa att du alltid har tillgång till vårt utbud av kraftpapper för påsar, och för att ge support när det behövs. Vi kan alltid förse dig med den bästa leveransmodellen oavsett var du befinner dig i världen. Vårt Pack Lab står till ditt förfogande när du vill optimera dina pappersförpackningar. Om du behöver teknisk support hjälper vi dig på plats. Vårt globala nätverk ligger till grund till våra tjänster och är en enastående tillgång. Utnyttja den gärna fullt ut.

Logistik och leverans

För att säkerställa leverans och en effektiv process svarar vårt hängivna supportteam på ditt samtal utan dröjsmål.

  • Orderbekräftelse
  • Avvikelserapportering
  • Punktlighet med full spårbarhet

Teknisk service

Vår tekniska expertis finns tillgänglig för att säkerställa att materialet vi levererar till dig fungerar så smidigt och effektivt som möjligt. Dra nytta av vår kunskap, labbservice och proaktiva teknikservice.

  • Proaktiv konsultation
  • Workshops och utbildning
  • Experthjälp på plats

Smarter Packaging Services

Vårt Pack Lab hjälper dig utveckla nya pappersförpackningar som exempelvis bärkassar och konsumentpåsar till torra livsmedel åt dina kunder, eller förbättra de nuvarande lösningarna, vilket skapar hållbara och lönsamma affärsrelationer.

  • Förpackningsinnovation
  • Förpackningsoptimering
  • Utbildning & Workshops

Inspiration

Läs om förpackningstrender och kundcase på vår engelska webbplats.
Konsument och Lyxvaror

Fiorini - papperskassar för mode

Med en kombination av kreativitet, känsla för estetik och kvalitet har den italienska koncernen Fiorini etablerat sig som en av Europas ledande...
Konsument och Lyxvaror

Klarar papperspåsar utmaningen? Inga problem

Miljöfördelarna med att använda engångspåsar av plast ifrågasätts över hela Europa och världen. Men kan papperspåsar ersätta dem och klara...
MAt och dryck

Den första förseglade pappersförpackningen

Konventionella förpackningar för torrvaror som mjöl och socker har flera fördelar – och flera miljömässiga nackdelar. Plastpåsar läcker inte, men.

Kontakt

Kraftpapper - Påsar

Kontakta oss här