Mål som speglar våra höga ambitioner

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Fokusområden

- avgörande för vår framtida konkurrenskraft

BEU = verksamheten i Europa och alla försäljningskontor
BNA = verksamheten i Nordamerika, förvärvad den 31 mars 2022

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, egna anställda och entreprenörer.

Antalet olyckor per miljon arbetade timmar (LTIFR) för egna anställda och entreprenörer för BEU var 7,3 under 2022. Årsmålet på under 5 nåddes inte. Det kommer att krävas ökade insatser för att förbättra säkerheten och vår vision är noll skador. För 2023 är vårt mål att vara under 3.9 totalt för koncernen.

Utfallet för vår nordamerikanska verksamheten var 1,1, och sammanlagt med den europeiska verksamhetens resultat var utfallet 5,3 för hela gruppen under 2022.

 

Säkerhet på arbetsplatsen (BEU)

År Antal/miljon arbetstimmar
2019: 7.4 7,4
2020: 7.7 7,7
2021: 6.4 6,4
2022: 7.3 7,3
5.0
Mål 2022
1.5
Mål 2024

Säkerhet på arbetsplatsen (BNA)

År Antal/miljon arbetstimmar
2022: 1.1 1,1

Billerud klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative och är i linje med Parisavtalet.

Basåret är 2016, utfall visar minskningen i förhållande till basåret och målet är till år 2030.

Utfallen och målen nedan avser vår europeiska verksamhet.

 

Mål Scope 1 and 2

Utfall 2022

Mål 2030

Mål 2050

Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016)

21%

59%

74%

 

Mål Scope 3

Utfall 2022

Mål 2030

Mål 2050

Minskade utsläpp av växthusgaser från källor ej ägda eller kontrollerade av Billerud, % (basår 2016)

12%

30%

70%

 

 

 

Andel kunder som anser att Billeruds hållbarhetsarbete skapar värde, %

Målet är att kunderna ska anse att Billeruds hållbarhetsarbete skapar värde. Målet för 2022 uppnåddes, då 84% av kunderna i den senaste undersökningen anser att vårt hållbarhetsarbete skapar värde.

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Procent
2019: 77% 77
2020: 77% 77
2021: 84% 84
2022: 84% 84
78
Mål 2022
85
Mål 2030

Hållbarhetsfundament

- grunden för en hållbar och ansvarstagande värdekedja

Andel vedförsörjning från Europa till vår europeiska verksamhet, %

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Procent
2019: 99% 99
2020: 99% 99
2021: 99.5% 99,5
2022: 99.3% 99,3
96
Mål 2022

Antal certifierade skogsägare i Billerud koncerncertifikat för FSC® och PEFC™.

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Antal
2019: 191 191
2020: 213 213
2021: 226 226
2022: 223 223
230
Mål 2022
260
Mål 2024

Andel vedförsörjning från USA och Kanada till vår Nordamerikanska verksamhet, %

Utfallen och målen avser vår Nordamerikanska verksamhet.

År Procent
2022: 100% 100

Andel av inköpsvärdet som täcks av leverantörsbedömning, % (BEU)

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Procent
2019: 79.8% 79,8
2020: 78.8% 78,8
2021: 83.3% 83,3
2022: 86,6% 86,6
79
Mål 2022
83
Mål 2024

Transport av vedråvara och färdiga produkter, g CO2eq/ton km (BEU)

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År g CO2eq/tonkm
2019: 12.2 12,2
2020: 12.4 12,4
2021: 12.7 12,7
2022: 12.9 12,9
11.6
Mål 2022
11
Mål 2024

Andel kvinnor totalt, % (BEU)

För 2022 var utfallet 24,2% kvinnor totalt sett. Vi nådde inte målet på 25,5% detta år.

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Procent
2019: 23.7% 23,7
2020: 23.8% 23,8
2021: 25.0% 25,0
2022: 24.2% 24,2
25.5
Mål 2022
27
Mål 2023

Andel kvinnliga chefer, % (BEU)

Under 2022 var utfallet 27,3% kvinnliga chefer. Detta innebär att vi inte lyckades nå vårt mål på 27,5%, även om andelen kvinnliga chefer ökade.

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Procent
2019: 23.9% 23,9
2020: 23.8% 23,8
2021: 26.7% 26,7
2022: 27.3% 27,3
27.5
Mål 2022
29
Mål 2023

Andel kvinnor totalt, % (BNA)

Under 2022 var andelen kvinnor totalt sett för vår nordamerikanska verksamhet 16,7%. Vi strävar aktivt efter en bättre könsfördelning i våra verksamheter och har satt ett mål på 20% kvinnor totalt sett för Billerud Nordamerika i 2023.

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Procent
2022: 16.7% 16,7
20
Target 2023

Andel kvinnliga chefer, % (BNA)

Under 2022 uppnådde Billerud Nordamerika ett utfall på 24,3%. Vårt mål för 2023 är att ha en andel på 29% kvinnliga chefer i vår nordamerikanska verksamhet.

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Procent
2022: 24.3% 24,3
29
Target 2023

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt (BEU)

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År kg/ton produkt
2019: 37.5 37,5
2020: 30.0 30,0
2021: 30.5 30,5
2022: 27.7 27,7
28
Mål 2022
26
Mål 2024

Energiåtgång, MWh/ton produkt (BEU)

Mål och utfall gäller den europeiska verksamheten.

År Energiåtgång
2019: 5.3 5,3
2020: 5.3 5,3
2021: 5.1 5,1
2022: 5.3 5,3
5.1
Må 2022
5,0
Mål 2024

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt (BNA)

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År kg/ton produkt
2022: 459 459

Energiåtgång, MWh/ton produkt (BNA)

Mål och utfall gäller den nordamerikanska verksamheten.

År Energiåtgång
2022: 7.5 7,5

Antal veckors arbetserfarenhet (praktik, uppsats och karriärintroduktion)

Målet för 2022 var 1200 veckor i arbetserfarenhet. Utfallet för vår europeiska verksamhet blev 935, vilket innebär att vi inte lyckades nå vårt mål under 2022.

Arbetslivserfarenhet (BEU)

År Veckor
2019: 1206 1 206
2020: 1051 1 051
2020: 1306 1 306
2022: 935 935
1200
Mål 2022
1300
Mål 2024

Arbetslivserfarenhet (BNA)

År Veckor
2022: 406 406

Andel produktionsenheter certifierade enligt livsmedelssäkerhetsstandarder, % (BEU)

Målet är att ha 100% av våra produktionsenheter certifierade enligt livsmedelssäkerhetsstandarder, ett mål som konsekvent har uppnåtts under 2022 och tidigare år.

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Procent
2019: 100% 100
2020: 100% 100
2021: 100% 100
2022: 100% 100
100
Target 2022

Andel anställda som genomfört utbildning i uppförandekoden, % (BEU)

För 2022 var utfallet 91%. Vi lyckades inte nå vårt mål på 95% för vår europeiska verksamhet.

Utbildning i vår uppförandekod genomförs regelbundet för att bygga kunskap och öka medvetenheten i organisationen om uppförandekoden.

Utfallen och målen avser vår europeiska verksamhet.

År Procent
2019: - -
2020: - -
2021: 47% 47
2022: 91% 91
95
Target 2022

Andel anställda som genomfört utbildning i uppförandekoden, % (BNA)

Vår nordamerikanska verksamhet uppnådde ett utfall på 100%. Som en del av integrationen av Verso, infördes uppförandekoden hos Billerud North America under 2022.

Utfallen och målen avser vår Nordamerikanska verksamhet.

År Procent
2022: 100% 100


Vår hållbarhetsdata

På Billerud är transparens och tillgänglighet viktigt för vårt hållbarhets­engagemang. Ta reda på mer om våra framsteg genom att använda våra interaktiva verktyg för:

Miljömässig hållbarhetsdata

Social hållbarhetsdata

Finansiell hållbarhetsdata

Se även

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.