Produktionsanläggningar

Våra produktionsanläggningar ligger i Grums utanför Karlstad, Skärblacka nära Norrköping, Karlsborg några mil utanför Kalix, i Gävle, i Frövi/Rockhammar söder om Lindesberg, i Jakobstad in Finland. Vi har också produktionsanläggningar i Escanaba samt Quinnesec, Michigan och Wisconsin Rapids i USA.

Vi arbetar målmedvetet för att realisera den potential som finns i vår produktionsstruktur och i de investeringar som genomförts under senare år. Att arbeta för en olycksfri arbetsplats höjer effektiviteten och bidrar till produktionsstabilitet. Vi försöker också hela tiden hitta förbättringar som leder till att varje maskin kan köras med optimal hastighet och tillverka med hög kvalitet under så många som möjligt av dygnets timmar.

Frövi/Rockhammar

I Frövi/Rockhammar produceras förpackningskartong och vätskekartong.

Gruvön

I Gruvön produceras cup stock, fluting, formbart papper, kraftpapper, liners, säckpapper och vätskekartong.

Karlsborg

I Karlsborg produceras Formbart papper (FibreForm®), Kraftpapper och Säckpapper samt Massa.

Gävle

I Gävle produceras vätskekartong och liners. Dessutom ligger Billerud Skogs stabskontor i området.

Escanaba

I Escanaba Mill produceras grafiskt papper som används för kommersiellt tryck.

Quinnesec

Quinnesec Mill har varit det ekonomiska ankaret i Dickinson County. Quinnesecs fokus är grafiskt papper, specialpapper och massa.

Pietarsaari (Jakobstad)

I Jakobstad produceras världsledande kraft- och säckpapper för livsmedelsförpackningar och bärkassar samt för tekniska applikationer.

Skärblacka

I Skärblacka produceras vitt maskinglättat kraftpapper, brunt säckpapper och fluting.

Wisconsin Rapids

Wisconsin Rapids konverterar pappersrullar gjorda vid produktionsanläggningarna till ark.

Vår produktionsprocess

Läs mer om vår produktionsprocess