Förmåner

Som anställd inom Billerud får du en trygg anställning samt möjligheten att vara del av ett ledande internationellt företag med stark lokal förankring som ständigt vill driva utvecklingen framåt. Om du arbetar inom Billerud kommer du att ges möjligheten att vara med och arbeta för att skapa en mer hållbar framtid.

Utvecklingsorienterad arbetsplats

Du kommer vara del av en härlig blandning av människor. Vi har en informell och förbättringsinriktad företagskultur och vi gillar att ha roligt på arbetet samtidigt som vi skapar värde för företaget. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs på arbetet och det är en självklarhet att en säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Billerud arbetar aktivt med att hitta sätt som gör att alla medarbetare ges en möjlighet att finna en balans i tillvaron, oavsett vilka arbetsuppgifter eller arbetstider man har. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det är viktigt att båda föräldrarna är föräldralediga och därför erbjuder Billerud förstärkt föräldrapenning.

Vidare strävar vi efter att erbjuda ett varierande, utmanande och utvecklande arbete där du tidigt får ta ett stort eget ansvar. Vi anser att det är viktigt att varje medarbetare ska se sin del och sitt bidrag till företagets övergripande mål och verksamhet varav vi uppmuntrar kommunikation och återkoppling kring prestationer i vardagen.

Ersättning- och förmånsprogram

Alla våra medarbetare får ta del av företagets vinst i form av en rörlig lön och vinstandelssystem baserat på ens prestation.

Billerud finns på flera olika orter och i olika länder där ersättnings- och förmånsprogram utvecklas och används huvudsakligen landsvis.

Förmåner Billerud Europa

 • Tjänstepension
 • Löneväxling till din pension
 • Rådgivning av din pension
 • Skräddarsydda utbildningar för chefer
 • Hållbart ledarskap och hållbara medarbetare
 • Specifika utbildningar för olika befattningar
 • Förstärkt föräldralön
 • Friskvårdsbidrag
 • Rabatterad friskvård genom företagets förmånsportal
 • Rabatterade erbjudanden på varor och tjänster genom företagets förmånsportal
 • Hybridpolicy om arbete hemifrån upp till max 2 dagar i veckan om arbetet tillåter
 • En stor mängd lokala förmåner
 • Förmånliga försäkringar för barn, olycksfall, sjukdom etc. med låga premier pga. stora grupper som kan pressa priserna. ​
 • Årlig lönerevision enligt kollektivavtal och i samverkan med fackliga organisationer.
 • Baserad på hur det går för företaget och hur du har presterat
 • Tjänstebil för dig som kör mer än 15000 km/år i tjänsten och Förmånsbil eller bilersättning för dig som är på direktörsnivå. 
 • Fria mensskydd
 • Fritidshus
 • Utbildningsstöd för fritidsstudier.

Förmåner Billerud Finland

 • Pensionsförsäkringsavgift 7,15% (eller 8,65% om du är 53-62 år) dras av från lönen
 • Skräddarsydda utbildningar för chefer
 • Hållbart ledarskap och hållbara medarbetare
 • Specifika utbildningar för olika befattningar
 • Enligt kollektivavtal: om anställningen har pågått i över 6 månader betalas mammaledighet i 35 dagar, om anställningen har pågått i över 5 år betalas mammaledighet i 45 dagar. Pappaledighet betalas i 6 dagar.
 • Förmån för idrott, kultur och massage, möjlighet att använda gym (endast avsett för personal)
 • Förmån för cykel erbjuds
 • Hybridpolicy, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till max 2 dagar i veckan om arbetet tillåter
 • Företaget betalar för telefonen om det behövs i tjänsten
 • Olycksfallsförsäkring gäller även för fritiden
 • Årlig lönerevision enligt kollektivavtal och i samverkan med fackliga organisationer
 • Baserad på hur det går för företaget och hur du har presterat
 • Tjänstebil för dig som kör mer än 1500 mil/år i tjänsten och Förmånsbil eller bilersättning för dig som är på direktörsnivå. 

Se även

Vi sätter säkerheten först

Säkerhet är grunden i allt vårt arbete och på Billerud vill vi engagera alla våra medarbetare till att förhindra tillbud och olyckor. Läs mer.

Läs vår berättelse

Billerud utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna. Här kan du läsa om hur vi utvecklats till det vi är idag

Varför Billerud?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är tack vare dem som vi är ett världsledande företag inom förnybart förpackningsmaterial.