Förmåner

Som anställd inom Billerud får du en trygg anställning samt möjligheten att vara del av ett ledande internationellt företag med stark lokal förankring som ständigt vill driva utvecklingen framåt. Om du arbetar inom Billerud kommer du att ges möjligheten att vara med och arbeta för att skapa en mer hållbar framtid.

Detta erbjuder Billerud

Utvecklingsorienterad arbetsplats

Du kommer vara del av en härlig blandning av människor. Vi har en informell och förbättringsinriktad företagskultur och vi gillar att ha roligt på arbetet samtidigt som vi skapar värde för företaget. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs på arbetet och det är en självklarhet att en säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Billerud arbetar aktivt med att hitta sätt som gör att alla medarbetare ges en möjlighet att finna en balans i tillvaron, oavsett vilka arbetsuppgifter eller arbetstider man har. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det är viktigt att båda föräldrarna är föräldralediga och därför erbjuder Billerud förstärkt föräldrapenning.

Vidare strävar vi efter att erbjuda ett varierande, utmanande och utvecklande arbete där du tidigt får ta ett stort eget ansvar. Vi anser att det är viktigt att varje medarbetare ska se sin del och sitt bidrag till företagets övergripande mål och verksamhet varav vi uppmuntrar kommunikation och återkoppling kring prestationer i vardagen.

Ersättning- och förmånsprogram

Alla våra medarbetare får ta del av företagets vinst i form av en rörlig lön och vinstandelssystem baserat på ens prestation.

Billerud finns på flera olika orter och i olika länder där ersättnings- och förmånsprogram utvecklas och används huvudsakligen landsvis.

Så skapar vi värde för medarbetaren och organisationen

Billerud använder bland annat nedanstående delar för att skapa värde, både för organisationen och medarbetaren:

  • En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
  • Erkännande
  • Utveckling
  • Karriärmöjligheter
  • Balans mellan arbete och privatliv
  • En konkurrenskraftig nationell och regional ersättning
  • Prestationsbaserad bonus
  • En rad olika förmåner

Se även

Vi sätter säkerheten först

Säkerhet är grunden i allt vårt arbete och på Billerud vill vi engagera alla våra medarbetare till att förhindra tillbud och olyckor. Läs mer.

Läs om vår berättelse

Billerud utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna. Här kan du läsa och se en film om vår berättelse.

Varför Billerud?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är tack vare dem som vi är ett världsledande företag inom förnybart förpackningsmaterial.