Utvärderingar och betyg

Billerud utvärderas kontinuerligt av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet.

DJSI_Emblem_allblack_1500x1000.png

Dow Jones Sustainability Indices 
Vi är ett av de ledande bolagen i förpackningsindustrin i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) baserat på den totala hållbarhetspoängen för 2023. Vi är inkluderade i World Index, vilket innebär att vi är bland de topp 10 procenten mest hållbara företagen världen över - för sjätte året i rad.

Läs pressmeddelandet

CDP_logo 1500x1000.png

CDP 
Billerud rapporterar till CDP Climate, Water och Forests årligen. CDP bedömer företag utifrån transparens, medvetande och hantering av miljömässiga risker och deras sätt att vara förebilder utifrån miljömässigt ledarskap.

Läs mer om CDP

EcoVadis 2023-.png

EcoVadis 
I augusti 2023 mottog vi utmärkelsen Platinum av Ecovadis, den högsta bedömningsnivån, och fortsätter därmed vara i toppskiktet av de företag som utvärderas. EcoVadis utvärdering bedömer hur väl ett företag har integrerat principerna för CSR i deras affärs- och ledningssystem.

Läs mer om EcoVadis
Se vårt EcoVadis certifikat

Global_compact_720x480.png

FN:s Global Compact 
Vi stöder FN:s tio principer genom att introducera dem i våra strategier och vår företagskultur. I rapporteringen ”Communication on Progress” om framsteg i arbetet med FN:s Global Compact klassas Billerud som Advanced.

Läs mer om FN:s tio principer

S&P_Yearbook_2022_silver_720x480.png

S&P Global SAM Sustainability
Vi tillhör bedömningen Silver Class för vår hållbarhetsprestanda i S&P Sustainability Yearbook 2022. Rapporten analyserar och bedömer mer än 7 500 företag inom ESG (Environmental, Social and Governance).

Läs mer om resultatet

Sustainalytics_720x480.png

Sustainalytics 
Vi genomgår återkommande utvärderingar av ESG-utvärderingsföretaget Sustainalytics avseende vår exponering mot och hantering av ESG risker. I januari 2022 hade Billerud en ESG Risk Rating på 9,0 och bedömdes av Sustainalytics ha låg risk att utsättas för väsentliga ekonomisk påverkan från ESG-faktorer.

Se utvärderingen  

MSCI ESG rating.png

MSCI ESG Rating
För andra året i rad är vi rankade som ett ledande företag (betyg AA) inom MSCI ESG Rating (2023), som mäter ett företags hantering av finansiellt relevanta ESG-risker och möjligheter genom att använda en regelbaserad metodik för att identifiera branschledare och eftersläntrare utifrån deras exponering för ESG-risker och hur väl de hanterar dessa risker i förhållande till sina konkurrenter.

ISS ESG rating.png

ISS ESG
Vi utvärderas regelbundet av ESG-betygsleverantören ISS ESG och fick betyget B- år 2023, vilket placerar oss i topp 10% inom vår bransch. ISS ESG betygsätter hur effektivt bolag införlivar hållbarhet i investeringsbeslut, genom att hjälpa till att minimera ESG-risker, efterleva utvecklande regelverk och intressentkrav samt att ta tillvara på möjligheter.