Rapportering och data

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på planeten. Vi tror att vårt arbete med hållbarhet inte bara handlar om att uppfylla standarder och erhålla certifikat, utan om att även driva förändring och oss själva att göra bättre. Därför har vi satt upp konkreta och ambitiösa mål som styr vår strategi och dagliga verksamhet.

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett viktigt verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Den ger en översikt över våra framgångar, utmaningar och möjligheter till förbättring, samt engagerar intressenter i vår hållbarhetsresa. Vi är stolta över vårt hållbarhets­arbete, men vi vet att det alltid finns potential för förbättring, och vi är engagerade i att driva positiv förändring. Läs vår hållbarhetsredovisning för att ta reda på mer.

Hållbarhetsmål 

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet. Djupdyk i våra hållbarhetsmål och följ vår förbättringsresa.

EPD:s och LCA:s för att stödja våra påståenden

På Billerud förstår vi vikten av att tillhandahålla pålitliga och oberoende analyser för att stödja våra miljöpåståenden. Därför utför vi livscykelanalyser (LCA:er) och utvecklar miljövarudeklarationer (EPD:er), vilket gör att våra kunder kan jämföra miljöprestandan hos våra produkter med konventionella alternativ. Ta del av våra Environmental Product Declarations (EPDs) och Life cycle assessments (LCAs) på vår webbplats.

Systematiska förbättringar genom certifikat och standarder

Vi är stolta över våra certifikat, som visar vårt åtagande för hållbart skogsbruk och ansvarsfull källa. Våra produktionsenheter är certifierade enligt FSC® Chain of Custody och PEFC, vilket säkerställer spårbarhet genom hela vår leverantörskedja. Du är välkommen att titta närmare på våra standarder och certifikat.

Utmärkelser och betyg

Vi förstår att våra intressenter bedömer oss utifrån vår hållbarhetsprestation, därför utvärderas vi kontinuerligt av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Vi värdesätter externa utvärderingar och betygssättningar, eftersom det hjälper oss att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Kika närmare på sidan Utvärdering och betyg.


Se även

Hållbarhetsfundament

Det löpande arbete som lägger grunden för en hållbar och ansvarsfull värdekedja.

Våra produktområden

Vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa material och smartare lösningar till förpackningstillverkare, konverterare och varumärkesägare.

Globala trender

Läs mer om de externa förutsättningar som påverkar förpackningsbranschen och bidrar till vår strategi.