Investerare

Senaste finansiella rapporter

Q3 2023

Förbättrat resultat och kassaflöde under fortsatt svaga marknadsförhållanden

Nyckeltal 2022

Nettoomsättning
42 590 MSEK
Justerat EBITDA
8 219 MSEK
Justerad EBITDA-marginal
19%

Ytterligare resurser

VD har ordet | Års- och hållbarhetsredovisningen 2022

"År 2022 levererade vi ett rekordhögt finansiellt resultat och vi avancerade våra tillväxtplaner inom förpackningskartong. Bland de viktigaste höjdpunkterna för Billerud var vårt inträde i Nordamerika", säger Christoph Michalski, VD och koncernchef.

Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
1 dec 2023

Ivar Vatne utsedd till VD för Billerud

Styrelsen för Billerud har utsett Ivar Vatne till VD och koncernchef. Ivar Vatne har varit tillförordnad VD och koncernchef sedan juli 2023 och...
Pressmeddelande
27 nov 2023

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969.
Regulatorisk Pressmeddelande
25 okt 2023

Delårsrapport januari–september 2023

Billeruds årsstämma kommer att äga rum den 21 maj 2024 i Stockholm.
Läs mer
Den 17 november 2021 höll Billerud en kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm.
Läs mer

Kontakt

Lena Schattauer

Director Investor Relations

Phone:+46 8 553 335 10 Mobile: +46 705 955 100 lena.schattauer@billerud.com