Organisation och ledning

Här hittar du Billeruds organisationsstruktur och en presentation av ledningsgruppen och VD.

Organisationens struktur

Vår organisation följer affärsflödet och byggs runt tre funktionsområden; Wood Supply, Operations och Commercial. Resurserna för hållbarhet, innovation och strategi är samlade i gemensam funktion, Sustainability & Strategic Development.

 

Verksamheten är organiserad i affärsflödesfunktionerna Commercial, Operations och Wood Supply och styrs genom produktområdena Board och Paper. Därutöver erbjuder vi förpackningslösningar och relaterade tjänster till varumärkesägare.

Wood supply

Virke från växande skogar är vår viktigaste råvaruresurs för att utmana konventionella förpackningar. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande i en affär som av naturen behöver vara just långsiktig.

Operations

Billerud produktionsanläggningar är moderna och geografiskt väl placerade, nära vedråvaran. Genom ett målmedvetet förbättringsarbete strävar vi efter att öka produktionsstabilitet och tillgänglighet.

Commercial

Alla kommersiella aktiviteter samlas i Commercial. Inom utvalda premiumsegment är vår strävan att öka kundernas konkurrenskraft
och skapa nya användningsområden för våra produkter.


VD och ledningsgrupp

Christoph Michalski

VD och Koncernchef
Född:1966
Anställd:2020
Utbildning:
Civilekonom & MBA, Christian Albrechts University
Bakgrund:
Koncernchef Vinda International, VD SCA Hygiene, VD SCA Asia Pacific, Direktör Global Marknadsföring & Affärsutveckling, Fonterra Brands, Unilever – flera exekutiva befattningar
Innehav i Billerud AB (publ):
47 115

Ivar Vatne

Executive Vice President, Ekonomi- och finans och Vice VD
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Paper Bottle Company A/S.
Bakgrund:
CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.
Innehav i Billerud AB (publ):
13 329

Paulina Ekvall

Executive Vice President, HR och kommunikation
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, Lunds Universitet
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB
Innehav i Billerud AB (publ):
8 926

Matthew Hirst

Executive Vice President, Affär och hållbarhet
Född:1977
Anställd:2021
Utbildning:
Bachelor in Sports Science and Recreation Management, Loughborough University. Masters in Management, Durham University
Bakgrund:
Vice President Category Professional Hygiene, Essity. Global Brand Director, Essity. Olika försäljnings- och marknadsföringsroller Essity
Innehav i Billerud AB (publ):
2 924

Robert A. Kreizenbeck

Executive Vice President Nordamerika
Född:1968
Anställd:2022
Utbildning:
Civilingenjör från Universitetet I Washington, MBA från Mississippi College.
Bakgrund:
SVP Operations Verso, VP Operations WestRock Company och KapStone Paper and Packaging Corporation, flera exekutiva befattningar vid International Paper and Abitibi Consolidated.

Tor Lundqvist

Executive Vice President, Produktion
Född:1971
Anställd:2010
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
Affärsområdes chef Div Solutions, BillerudKorsnäs. Brukschef Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs. VD Hylte Bruk, Stora Enso
Innehav i Billerud AB (publ):
7 502

Andreas Mattsson

Executive Vice President, Chefsjurist
Född:1978
Anställd:2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet.
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist, International Visiting Attorney, Skadden Arps.
Innehav i Billerud AB (publ):
7 972

Erik Olsson

Executive Vice President, Strategi
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Civilingenjör i datorteknik / industriell automatisering, Luleå Tekniska Universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svenska Aerogel AB
Bakgrund:
Executive Vice President och President Pöyry Management Consulting PLC, Ledande befattningar inom Norske Skog, SCA, Stora Enso och Sveaskog. Grundare av två bioenergiföretag i USA
Innehav i Billerud AB (publ):
2 028

Anna-Maria Tuominen-Reini

Executive Vice President, Inköp och vedförsörjning
Född:1974
Anställd:2021
Utbildning:
Civilekonom, Hanken Handelshögskolan och MBA Helsingfors Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Bergvik Skog Öst
Bakgrund:
Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki and Cebal
Innehav i Billerud AB (publ):
3 000

Stefan Ericsson

Chef transformationsprogram
Född:1973
Anställd:1999
Utbildning:
Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
Senior Director Technology BillerudKorsnäs, Director Operations BillerudKorsnäs, Acting Mill Director Frövi BillerudKorsnäs, BillerudKorsnäs Boardmill Manager Frövi Mill Korsnäs
Innehav i Billerud AB (publ):
8460

Kevin Kuznicki

Chefsjurist, Nordamerika
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Pol. kand. statsvetenskap, Examen i företagsekonomi, Jur.dr. Indiana University School of Law
Bakgrund:
SVP, General Counsel & Secretary, Verso Corporation; SVP, General Counsel & Secretary, Jason Industries, Inc.; VP & Deputy General Counsel, Adient Plc; VP & General Counsel, Europe & Africa (Commercial Transactions) & Vice President General Counsel (Original Equipment), Johnson Controls, Inc.; Associate General Counsel, Corporate Secretary, Carrier Access Corporation; Associate General Counsel, Voyant Technologies/Polycom, Inc; Assistant General Counsel & Assistant Vice President, The Signature Group; Counsel, Mutual Security Life Insurance Company