Organisation och ledning

Här hittar du Billeruds organisationsstruktur och en presentation av vår ledningsgrupp och VD.

Organisationens struktur

Billerud's management chart, February 2024


Verksamheten är organiserad i regionerna Europa och Nordamerika.

Region Europa

Region Europa förser hela världen med förpackningsmaterial som tillverkas i Europa. Mer än 60% av vår försäljning är till förpackningstillverkare i Europa, medan resten går till andra delar av världen.

Region Nordamerika

Region Nordamerika förser den nordamerikanska marknaden med grafiskt papper, specialpapper och massa, allt tillverkat vid dess två bruk i Michigan. Över 95% av vår försäljning riktas till kunder i USA.

Läs mer om våra regioner


VD och ledningsgrupp

Ivar Vatne

President and Chief Executive Officer - Billerud Group
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Paper Bottle Company A/S.
Bakgrund:
CFO Billerud, CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.
Innehav i Billerud AB (publ):
18 509

Andrei Krés

Chief financial officer - Billerud Group
Född:1986
Anställd:2011
Utbildning:
MSc Finance, Lunds Universitet
Bakgrund:
Vice President Group Finance, Treasury Director, Investor Relations Manager, Business Controller, Billerud
Innehav i Billerud AB (publ):
4 092

Paulina Ekvall

Executive Vice President, HR and Communications
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, Lunds Universitet
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB
Innehav i Billerud AB (publ):
12 881

Matthew Hirst

President - Billerud Europe
Född:1977
Anställd:2021
Utbildning:
Bachelor in Sports Science and Recreation Management, Loughborough University. Masters in Management, Durham University
Bakgrund:
EVP Commercial and Sustainability Billerud, EVP Commercial BillerudKorsnäs, Vice President Category Professional Hygiene, Essity. Global Brand Director, Essity. Olika försäljnings- och marknadsföringsroller Essity
Innehav i Billerud AB (publ):
3 924

Kevin Kuznicki

President - Billerud North America
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Pol. kand. statsvetenskap, Examen i företagsekonomi, Jur.dr. Indiana University School of Law
Bakgrund:
Deputy President, Billerud North America, SVP, General Counsel & Secretary, Verso Corporation; SVP, General Counsel & Secretary, Jason Industries, Inc.; VP & Deputy General Counsel, Adient Plc; VP & General Counsel, Europe & Africa (Commercial Transactions) & Vice President General Counsel (Original Equipment), Johnson Controls, Inc.; Associate General Counsel, Corporate Secretary, Carrier Access Corporation; Associate General Counsel, Voyant Technologies/Polycom, Inc; Assistant General Counsel & Assistant Vice President, The Signature Group; Counsel, Mutual Security Life Insurance Company
Innehav i Billerud AB (publ):
3367

Tor Lundqvist

Deputy President - Billerud North America
Född:1971
Anställd:2010
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
EVP Operations Billerud Europe, Affärsområdes chef Div Solutions, BillerudKorsnäs. Brukschef Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs. VD Hylte Bruk, Stora Enso
Innehav i Billerud AB (publ):
15 507

Ulrika Wedberg

Executive vice president - Sustainability and Public affairs
Född:1967
Anställd:2023
Utbildning:
Law Post Graduate Regensburg Universitet Tyskland, Jur.kand Uppsala Universitet
Bakgrund:
Vice President Sustainability Trelleborg AB, Head of Sustainable Business Sandvik AB, President Wolfram Bergbau und Huetten AG, Österrike, Head of M&A Sandvik Machining Solutions AB, Legal Adviser Sandvik AB.
Innehav i Billerud AB (publ):
1 417

Andreas Mattsson

Executive Vice President - Legal and Compliance
Född:1978
Anställd:2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet.
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist, International Visiting Attorney, Skadden Arps.
Innehav i Billerud AB (publ):
8 514