Organisation och ledning

Här hittar du Billeruds organisationsstruktur och en presentation av vår ledningsgrupp och VD.

Organisationens struktur


Vår organisation följer affärsflödet och byggs runt tre huvudområden:

  • Procurement & Wood Supply
  • Operations
  • Commercial & Sustainability.

Koncernfunktionerna är organiserade genom Finance & IT, HR & Communications, Legal & Compliance och Strategy.

Verksamheten är organiserad i affärsflödesfunktionerna Commercial & Sustainability, Operations och Procurement & Wood Supply och styrs genom produktområdena Board och Paper. Därutöver erbjuder vi förpackningslösningar och relaterade tjänster till varumärkesägare.

Procurement & Wood supply

Virke från växande skogar är vår viktigaste råvaruresurs för att utmana konventionella förpackningar. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande i en affär som av naturen behöver vara just långsiktig.

Operations

Billerud produktionsanläggningar är moderna och geografiskt väl placerade, nära vedråvaran. Genom ett målmedvetet förbättringsarbete strävar vi efter att öka produktionsstabilitet och tillgänglighet.

Commercial & Sustainability

Alla kommersiella aktiviteter samlas i Commercial & Sustainability. Inom utvalda premiumsegment är vår strävan att öka kundernas konkurrenskraft och skapa nya användningsområden för våra produkter. Sustainability-funktionens ansvar är att proaktivt driva och koordinera Billeruds hållbarhetsarbete vilket utgör en central del av koncernens strategi och affär. 


VD och ledningsgrupp

Christoph Michalski

VD och Koncernchef
Född:1966
Anställd:2020
Utbildning:
Civilekonom & MBA, Christian Albrechts University
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Vinda International
Bakgrund:
Koncernchef Vinda International, VD SCA Hygiene, VD SCA Asia Pacific, Direktör Global Marknadsföring & Affärsutveckling, Fonterra Brands, Unilever – flera exekutiva befattningar
Innehav i Billerud AB (publ):
101 326

Ivar Vatne

EXECUTIVE VICE PRESIDENT OCH VICE VD – FINANS OCH IT
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Paper Bottle Company A/S.
Bakgrund:
CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.
Innehav i Billerud AB (publ):
18 509

Paulina Ekvall

Executive Vice President, HR och kommunikation
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, Lunds Universitet
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB
Innehav i Billerud AB (publ):
12 881

Matthew Hirst

Executive Vice President, Affär och hållbarhet
Född:1977
Anställd:2021
Utbildning:
Bachelor in Sports Science and Recreation Management, Loughborough University. Masters in Management, Durham University
Bakgrund:
Vice President Category Professional Hygiene, Essity. Global Brand Director, Essity. Olika försäljnings- och marknadsföringsroller Essity
Innehav i Billerud AB (publ):
3 924

Tor Lundqvist

Executive Vice President, Produktion
Född:1971
Anställd:2010
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
Affärsområdes chef Div Solutions, BillerudKorsnäs. Brukschef Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs. VD Hylte Bruk, Stora Enso
Innehav i Billerud AB (publ):
15 507

Anna-Maria Tuominen-Reini

Executive Vice President, Inköp och vedförsörjning
Född:1974
Anställd:2021
Utbildning:
Civilekonom, Hanken Handelshögskolan och MBA Helsingfors Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Bergvik Skog Öst
Bakgrund:
Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki and Cebal
Innehav i Billerud AB (publ):
3 000

Kevin Kuznicki

Executive vice president och chefsjurist, Nordamerika
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Pol. kand. statsvetenskap, Examen i företagsekonomi, Jur.dr. Indiana University School of Law
Bakgrund:
Deputy President, Billerud North America, SVP, General Counsel & Secretary, Verso Corporation; SVP, General Counsel & Secretary, Jason Industries, Inc.; VP & Deputy General Counsel, Adient Plc; VP & General Counsel, Europe & Africa (Commercial Transactions) & Vice President General Counsel (Original Equipment), Johnson Controls, Inc.; Associate General Counsel, Corporate Secretary, Carrier Access Corporation; Associate General Counsel, Voyant Technologies/Polycom, Inc; Assistant General Counsel & Assistant Vice President, The Signature Group; Counsel, Mutual Security Life Insurance Company

Andreas Mattsson

Executive Vice President, Chefsjurist
Född:1978
Anställd:2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet.
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist, International Visiting Attorney, Skadden Arps.
Innehav i Billerud AB (publ):
8 514

Stefan Ericsson

Chef transformationsprogram
Född:1973
Anställd:1999
Utbildning:
Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
Senior Director Technology BillerudKorsnäs, Director Operations BillerudKorsnäs, Acting Mill Director Frövi BillerudKorsnäs, BillerudKorsnäs Boardmill Manager Frövi Mill Korsnäs
Innehav i Billerud AB (publ):
12 906

Erik Olsson

Executive Vice President, Strategi
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Civilingenjör i datorteknik / industriell automatisering, Luleå Tekniska Universitet
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Svenska Aerogel AB
Bakgrund:
Executive Vice President och President Pöyry Management Consulting PLC, Ledande befattningar inom Norske Skog, SCA, Stora Enso och Sveaskog. Grundare av två bioenergiföretag i USA
Innehav i Billerud AB (publ):
2 028