Organisation och ledning

Här hittar du Billeruds organisationsstruktur och en presentation av vår ledningsgrupp och VD.

Organisationens struktur


Verksamheten är organiserad i regionerna Europa och Nordamerika.

Våra tre affärsenheter per region:

Commercial

Alla kommersiella aktiviteter samlas i Commercial. Inom utvalda premiumsegment är vår strävan att öka kundernas konkurrenskraft och skapa nya användningsområden för våra produkter.

Operations

Billerud produktionsanläggningar är moderna och geografiskt väl placerade, nära vedråvaran. Genom ett målmedvetet förbättringsarbete strävar vi efter att öka produktionsstabilitet och tillgänglighet.

Procurement & Wood supply

Virke från växande skogar är vår viktigaste råvaruresurs för att utmana konventionella förpackningar. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande i en affär som av naturen behöver vara just långsiktig.


VD och ledningsgrupp

Ivar Vatne

President and Chief Executive Officer - Billerud Group
Född:1978
Anställd:2019
Utbildning:
Civilekonom, Norges Handelshögskola NHH
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Paper Bottle Company A/S.
Bakgrund:
CFO Billerud, CFO Arla Foods UK Ltd, CFO Arla Foods AB, Vice President Finance Europe Region Fiskars. Olika befattningar inom Procter & Gamble (P&G) under 10 år.
Innehav i Billerud AB (publ):
18 509

Paulina Ekvall

Executive Vice President, HR and Communications
Född:1968
Anställd:2017
Utbildning:
Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, Lunds Universitet
Bakgrund:
Sr Dir HR Arla Foods AB, VP HR Unilever Nordics, HR Director Nordics Johnson&Johnson Consumer, HR Director Pfizer Health AB
Innehav i Billerud AB (publ):
12 881

Matthew Hirst

President - Billerud Europe
Född:1977
Anställd:2021
Utbildning:
Bachelor in Sports Science and Recreation Management, Loughborough University. Masters in Management, Durham University
Bakgrund:
EVP Commercial and Sustainability Billerud, EVP Commercial BillerudKorsnäs, Vice President Category Professional Hygiene, Essity. Global Brand Director, Essity. Olika försäljnings- och marknadsföringsroller Essity
Innehav i Billerud AB (publ):
3 924

Kevin Kuznicki

President - Billerud North America
Född:1961
Anställd:2021
Utbildning:
Pol. kand. statsvetenskap, Examen i företagsekonomi, Jur.dr. Indiana University School of Law
Bakgrund:
Deputy President, Billerud North America, SVP, General Counsel & Secretary, Verso Corporation; SVP, General Counsel & Secretary, Jason Industries, Inc.; VP & Deputy General Counsel, Adient Plc; VP & General Counsel, Europe & Africa (Commercial Transactions) & Vice President General Counsel (Original Equipment), Johnson Controls, Inc.; Associate General Counsel, Corporate Secretary, Carrier Access Corporation; Associate General Counsel, Voyant Technologies/Polycom, Inc; Assistant General Counsel & Assistant Vice President, The Signature Group; Counsel, Mutual Security Life Insurance Company
Innehav i Billerud AB (publ):
3367

Tor Lundqvist

Deputy President - Billerud North America
Född:1971
Anställd:2010
Utbildning:
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Bakgrund:
EVP Operations Billerud Europe, Affärsområdes chef Div Solutions, BillerudKorsnäs. Brukschef Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs. VD Hylte Bruk, Stora Enso
Innehav i Billerud AB (publ):
15 507

Andrei Krés

Acting Chief financial officer - Billerud Group
Född:1986
Anställd:2011
Utbildning:
MSc Finance, Lunds Universitet
Bakgrund:
Vice President Group Finance, Treasury Director, Investor Relations Manager, Business Controller, Billerud
Innehav i Billerud AB (publ):
4 092

Ulf Eliasson

Acting Deputy President - Billerud Europe
Född:1962
Anställd:2009
Utbildning:
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Bakgrund:
Teknisk Direktör, Direktör Hållbarhet och strategisk utveckling, Direktör Inköp och teknik, Direktör Produktion BillerudKorsnäs AB, Direktör Consumer Board BillerudKorsnäs AB, Fabriksdirektör Korsnäs AB, Vice President och platsdirektör Rolls-Royce AB, Senior Vice President och VD Stora Enso Skoghall AB.
Innehav i Billerud AB (publ):
15 656

Ulrika Wedberg

Executive vice president - Sustainability and Public affairs
Född:1967
Anställd:2023
Utbildning:
Law Post Graduate Regensburg Universitet Tyskland, Jur.kand Uppsala Universitet
Bakgrund:
Vice President Sustainability Trelleborg AB, Head of Sustainable Business Sandvik AB, President Wolfram Bergbau und Huetten AG, Österrike, Head of M&A Sandvik Machining Solutions AB, Legal Adviser Sandvik AB.
Innehav i Billerud AB (publ):
1 417

Andreas Mattsson

Executive Vice President - Legal and Compliance
Född:1978
Anställd:2013
Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet.
Bakgrund:
Senior Associate, Advokatfirman Cederquist, International Visiting Attorney, Skadden Arps.
Innehav i Billerud AB (publ):
8 514