Framtidens material

Billerud för den tekniska utvecklingen av hållbart förpackningsmaterial framåt, vilket passar i en cirkulär ekonomi. Våra högpresterande material skapar värde genom att göra det möjligt för våra kunder att använda mindre mängder material i sina förpackningar, spara pengar och minska sitt klimatavtryck.

Omställningen till en cirkulär ekonomi

Billerud är väl positionerat för att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi tror på att utmana oss själva och våra kunder för att uppnå ständiga förbättringar, eftersom vi vet att alla aspekter av en förpackning alltid kan förbättras.

Därför vi vill bidra till ytterligare förbättringar av förpackningars återvinningsbarhet och driva den fortsatta utvecklingen av hållbara alternativ till fossila förpackningsmaterial. Med låg nivå av nedskräpning och hög återvinningsbarhet utgör papper en fantastisk möjlighet som substitut till fossilbaserade material.

Produktportföljens återvinningsbarhet

Som en av de huvudsakliga byggstenarna i EUs Green Deal ska handlingsplanen för en cirkulär ekonomi garantera att 85% av allt papper och all kartong återvinns till 2030. Det innebär att förpackningen antingen måste vara återvinningsbar eller komposterbar, vilket börjar redan med utformning och produktion av materialet och slutar med återvinningsskedet. Billeruds europeiska produktportfölj är 100% återvinningsbar enligt den externa återvinningsmetoden PTS. Vi planerar att genomföra en fullständig granskning av återvinningsbarheten för våra nordamerikanska produkter under de kommande åren.

I vår produktutveckling fokuserar vi på en metod för ekodesign för att stödja en cirkulär ekonomi, uppnå lägre klimatpåverkan och hög produktsäkerhet, så att alla nya produkter som tas fram vid våra tekniska utvecklingscenter antingen kommer att vara återanvändningsbara, återvinningsbara eller komposterbara.

Billerud är engagerade i 4evergreen, en europeisk allians som syftar till att optimera fiberbaserade förpackningars cirkularitet. 4evergreen riktar sig främst till förpackningsdesigners och hjälper dem att ta fram nya pappersbaserade förpackningslösningar som kan samlas in, sorteras och återvinnas i stor skala. Målet är att öka den allmänna återvinningsgraden till 90% till 2030 och att överskrida det rättsligt bindande återvinningsmålet.

Miljövarudeklarationer (EPD:er)

För att göra det lätt för våra kunder att bedöma miljöprestandan hos våra produkter och jämföra med konventionella alternativ, genomför och publicerar vi livscykelanalyser och Miljövarudeklarationer av våra produkter.

Läs mer om våra livscykelanalyser och miljövarudeklarationer.

Hållbar innovation

Innovation är en central del av Billerud affärsstrategi. Det är i kraft av ett kreativt, uppfinningsrikt och nyskapande arbete som vi utvecklar framtidens hållbara förpackningslösningar. Då kan vi bidra till en verklig förändring av marknaden och lösningar på globala utmaningar. Det är grunden i Billeruds verksamhet och bygger på en djup förståelse för kundernas och konsumenternas behov.

Vi har en gemensam innovationsprocess för alla material. Den är utformad för att öka transparensen i projekten och innovationsportföljen, och för att hjälpa oss att prioritera och stärka vårt kommersiella fokus. Återvinningsbarhet är en hög prioritet i vår innovationsagenda, vilket ligger i linje med strängare lagstiftning och en ökad efterfrågan från kunderna. Utvecklingen av alltmer avancerade vätskebarriärer är ett annat nyckelområde och vår expertis kring hur vissa förpackningsmaterial samverkar med livsmedel är avgörande för att garantera livsmedelssäkerheten.

På området materialprestanda arbetar vi för att vara så resurseffektiva som möjligt genom att förbättra eller bibehålla materialets egenskaper, såsom styrka, utan att öka mängden råmaterial. Det genererar värden för kunderna, såsom mindre avfall, lägre kostnader till följd av lägre vikt samt ett minskat koldioxidavtryck.

För att accelerera innovationstakten av framtidens hållbara förpackningar finns ett antal strategiska samarbeten etablerade med universitet och forskningsinstitut.

Addera hållbart värde för våra kunder

Vi har en stolt historia av att introducera innovationer till marknaden samtidigt som vi tillför värde ur hållbarhetssynpunkt, genom att exempelvis göra det möjligt för kunderna att använda mindre förpackningar, sänka kostnaderna och minska sitt klimatavtryck.

Tillsammans med våra kunder fortsätter vi att arbeta för en framtid där lättare, starkare, mer långlivade och hållbara förpackningar inte lägre är ett undantag, utan det naturliga valet.


Se även

Globala trender

Läs mer om de externa förutsättningar som påverkar förpackningsbranschen och bidrar till vår strategi.

Livscykelanalys och miljövarudeklarationer

Är papper bättre än plast? Här finner du livscykelanalyser och miljövarudeklarationer på våra produkter.

Partnerskap och samhällsengagemang

Vi kan inte utmana det konventionella ensamma. Här är exempel på partnerskap och samhällsengagemang som vi deltar i just nu.