Tysta perioder

Billerud tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av finansiella rapporter. Under tysta perioder tar bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

Tysta perioder 2022-2023:

  • 25 september – 25 oktober 2022
  • 27 december 2022 – 27 januari 2023
  • 26 mars – 26 april 2023
  • 20 juni – 20 juli 2023
  • 25 september – 25 oktober 2023