Tysta perioder

Billerud tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av finansiella rapporter. Under tysta perioder tar bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

Tysta perioder 2024:

  • 24 mars – 24 april 2024
  • 19 juni – 19 juli 2024
  • 24 september – 24 oktober 2024