Säsongeffekter

Billerud verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive produktionsenhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet.
Billerud kostnader är relativt stabila under året. Dock är de fasta kostnaderna något lägre under sommarmånaderna på grund av färre underhållsprojekt och uttag av semester. Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på framför allt elenergi.

Underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver Billeruds produktionsenheter normalt också ett mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong. Resultatpåverkan från ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostnader, främst för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader för högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen. Uppskattad resultatpåverkan är en indikativ bedöming av ett normalstopps påverkan på resultatet under genomsnittliga marknadsförhållanden jämfört med ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp. Under 2022 har produktionsenheten i Quinnesec ett mer omfattande stopp.
 
 

Uppskattad genomsnittlig resultatpåverkan från underhållsstopp

  Uppskattad genomsnittlig stoppkostnad Uppskattad fördelning av stoppkostnad  Planerade tidpunkter för underhållsstopp
Produktionsenheter MSEK Board Paper

2022|2021|2020
Gävle ~ 165 ~94% ~6%

Kv 3 | Kv 3 | Kv 3

Gruvön ~ 200 ~92% ~8% Kv 1-2 | Kv 2 | Kv 3
Frövi ~ 115  100%   Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Skärblacka ~ 130 ~12%  ~88% Kv 2 | Kv 4 | Kv 4
Karlsborg ~ 90    100%   Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Jacobstad ~ 15   100%  Kv 2 |   -    | Kv 4 
Rockhammar ~ 15 100%   Kv 4 | Kv 3 | Kv 4
Escanaba ~ 180   100% Kv 3 |    -    |   -
Quinnesec ~ 400   100% Kv 3 |    -    |   -