Finansiella rapporter

Senaste finansiella rapporter

Q2 2023

Navigering i utmanande marknadsförhållanden

2023

Q1 2023

Utmanande kvartal med svag efterfrågan och rekordhöga kostnader för insatsvaror

Q2 2023

Navigering i utmanande marknadsförhållanden

2022

Q1 2022

Fortsatt stark tillväxt och högsta lönsamheten någonsin

Q2 2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal

Q3 2022

Ytterligare ett kvartal när vi levererar utmärkta resultat för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde

Q4 2022

Stabilt resultat med betydande bidrag från Nordamerika avslutar ett lysande 2022

2021

Årsredovisning 2021

Q1 2021

Försäljningstillväxt driver EBITDA-resultat

Q2 2021

Fortsatt lönsam tillväxt och stark kassaflödesgenerering

Q3 2021

Hög tillväxt och avsevärt förbättrat resultat och kassaflöde

Q4 2021

Starkt fjärde kvartal avslutar ett framgångsrikt 2021

2020

Års och Hållbarhetsredovisning 2020

Q1 2020

Rekordhöga försäljningsvolymer och fortsatt prispress

Q2 2020

Motståndskraftigt resultat i en osäker tid

Q3 2020

Motståndskraftigt resultat med stark kassagenerering

Q4 2020

Återgång till underliggande försäljningstillväxt