Finansiella rapporter

Senaste finansiella rapporter

Q1 2024

Sekventiellt förbättrat resultat i spåren av positivt marknadssentiment

2024

Q1 2024

Sekventiellt förbättrat resultat i spåren av positivt marknadssentiment

2023

Q1 2023

Utmanande kvartal med svag efterfrågan och rekordhöga kostnader för insatsvaror

Q2 2023

Navigering i utmanande marknadsförhållanden

Q3 2023

Förbättrat resultat och kassaflöde under fortsatt svaga marknadsförhållanden

Q4 2023

Starkt kassaflöde och effektivitetsvinster avslutar ett 2023 kraftigt påverkat av marknadsmotvind

2022

Q1 2022

Fortsatt stark tillväxt och högsta lönsamheten någonsin

Q2 2022

Finansiellt rekordresultat i ett banbrytande kvartal

Q3 2022

Ytterligare ett kvartal när vi levererar utmärkta resultat för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde

Q4 2022

Stabilt resultat med betydande bidrag från Nordamerika avslutar ett lysande 2022

2021

Årsredovisning 2021

Q1 2021

Försäljningstillväxt driver EBITDA-resultat

Q2 2021

Fortsatt lönsam tillväxt och stark kassaflödesgenerering

Q3 2021

Hög tillväxt och avsevärt förbättrat resultat och kassaflöde

Q4 2021

Starkt fjärde kvartal avslutar ett framgångsrikt 2021