Mångfald och inkludering

På Billerud månar vi om allas lika värde. Vi har nolltolerans mot diskriminering, mobbing och sexuella trakasserier och sätter högsta värde vid att alla anställda ska må bra och trivas med sin roll.


Inkludering och mångfald ser vi som nycklar till att fortsätta växa och skapa globalt värde i vår mission att tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare bidra till en hållbar morgondag. Var och en av oss har ett ansvar att omfamna och stärka Billeruds mångfaldiga och inkluderande arbetsplats.

På Billerud utvecklas vi som företag och som individer genom att

  • Dra nytta av varandras olikheter.
  • Gynnas av olika erfarenheter och synpunkter.
  • Värna om varandra.

Allas lika värde

Alla medarbetare på Billerud ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde. För att behålla kvinnliga medarbetare och locka fler kvinnor att söka till företaget bedriver Billerud ett aktivt jämställdhetsarbete. Målsättningen är att skapa förutsättningar som gör det möjligt för företaget att ta tillvara den fulla potentialen av alla medarbetare.

IGEday

Billeruds synsätt är att ett framgångsrikt företag behöver attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland medarbetarna och dra nytta av individers olikheter. Därför arbetar Billerud för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Två hållbarhetsmål för jämställdhetsarbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare till 23 procent, samt andelen kvinnliga chefer till 30 procent år 2020, mål som vi redan nu är nära att uppnå.

Samtidigt minskar andelen kvinnliga studenter på ingenjörsutbildningarna i Sverige. Höstterminen 2016 antogs endast 34 procent kvinnor enligt SCB, som även bedömer att endast 25 procent av den svenska ingenjörskåren består av kvinnor år 2030. 

Billerud verkar i en traditionellt mansdominerad bransch samtidigt som andelen kvinnliga studenter på tekniska utbildningar sjunker. Detta vill vi ändra på och därför ser vi att IGEday är ett bra initiativ som vi vill dels delta i men även premiera. Billerud har årligen deltagit i eventet sedan 2015 och är stolta över att igen få inneha rollen som huvudsponsor för initiativet 2023. Genom detta hoppas vi kunna bidra till att väcka fler unga tjejers intresse för ingenjörsrollen! IGEday är ett initiativ från Womengineer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer.

Läs mer om IGEday här.  

Se även

Vi sätter säkerheten först

Säkerhet är grunden i allt vårt arbete och på Billerud vill vi engagera alla våra medarbetare till att förhindra tillbud och olyckor. Läs mer.

Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta inom Billerud? Sök bland våra lediga tjänster här.

Varför Billerud?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är tack vare dem som vi är ett världsledande företag inom förnybart förpackningsmaterial.