Hållbarhet

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför tar vi en proaktiv ledning i omställningen till ett cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva.

Vår berättelse

Behovet av förpackningar växer snabbt varje år. De flesta av dagens förpackningar är gjorda av icke-förnybara material, så som plast, som bidrar till mer CO2e-utsläpp. Vi vill förändra detta genom att tillverka förpackningsmaterial av förnybara fibrer från ansvarsfulla källor. Förpackningar som inte bara skyddar mat och produkter så att mindre blir till avfall, men som också kan återvinnas och användas igen.
Billerud är unikt positionerade att driva omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi baserad på förnybar och återvinningsbar råvara från skogen. Men för att detta ska bli verklighet behöver vi aktivt driva förändring där vi bäst kan påverka. Under de kommande åren fokuserar vi därför våra hållbarhetsinsatser inom följande områden:

Säkerheten först

Grunden till en stabil produktion och en skadefri arbetsplats.

Klimatpåverkan

Att motverka klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga, och en strategisk prioritering för oss.

Framtidens material

Vi driver omställningen mot en cirkulär ekonomi baserad på förnybar och återvinningsbar råvara.
Allt detta möjliggörs av det faktum att det vi gör är baserat på ett hållbart fundament. Med vår hållbara skogsråvara, engagerade arbetsplatser, resurseffektiva produktion och nära relation med leverantörer och kunder, kan vi stolt skapa en hållbar och ansvarsfull värdekedja. Och med både en lokal och global närvaro kan vi förse tiotusentals hem med fjärrvärme samtidigt som vi samarbetar med ideella organisationer runt om i världen för att göra haven fria från plast.

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid och vi har kunskapen, fundamentet och partnerskapen för att lyckas göra det. Vi strävar efter en framtid där vi inte är beroende av fossila resurser och där hållbara alternativ inte längre är ett undantag utan det naturliga valet.

Läs vidare

Hållbarhetsfundament

Det löpande arbete som lägger grunden för en hållbar och ansvarsfull värdekedja.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

Billerud hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Livscykelanalys och miljövarudeklarationer

Är papper bättre än plast? Här finner du livscykelanalyser och miljövarudeklarationer på våra produkter.