Engagerade arbetsplatser

Det är Billeruds ledares och medarbetares kompetens, erfarenheter och engagemang som skapar förutsättningar för värdeskapande och fortsatt konkurrenskraft. Vad som enar oss är ett gemensamt engagemang för att lämna ett hållbart bidrag till kommande generationer.

Mångfald är avgörande för framgång

Vår övertygelse är att medarbetare med olika kön, ålder, bakgrunder och erfarenheter bidrar till nytänkande och innovativa lösningar.

Vi anser också att mångfald handlar om de egenskaper som varje medarbetare har samlat på sig i fråga om erfarenhet och utbildning. Dessa är också viktiga delar i vårt arbete med att utveckla innovativa produkter och nya sätt att ta hand om våra kunder. Genom vårt arbete med inkludering vill vi skapa arbetsplatser där alla individer och grupper känner sig välkomna, respekterade, stöttade och uppskattade – för att kunna arbeta utan rädsla av diskriminering.

Billerud har arbetat i många år för att uppnå en bättre könsfördelning med målet att öka andelen kvinnliga chefer samt andelen kvinnliga anställda totalt i bolaget.

Se även våra hållbarhetsmål

Hållbart ledarskap och medarbetare som driver förändring

En viktig pusselbit för att nå vår mission är ett hållbart ledarskap som effektivt kan leda, engagera, kommunicera och driva förändringsarbete. Med den utgångspunkten har vi utformat programmet Sustainable Leadership som i grunden handlar om att tydliggöra de förväntningar och krav som finns på våra ledare, och formulera detta som ledarens löfte till medarbetarna.

Förutom ett hållbart ledarskap behöver vi en hållbar arbetsstyrka. Detta gör vi genom Sustainable Employees-programmet, som syftar till att ge varje medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, prestera och bidra till vår verksamhet, samtidigt som de vidareutvecklas i sin roll eller tar nästa steg i sin karriär hos oss.

Vi behöver framtidens kompetenser

Vi arbetar med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt, med målsättningen att såväl befintliga som potentiella medarbetare ska känna att det hos oss finns goda möjligheter till en intressant framtid. Vi är stolta över att inte vara ensamma om att tycka att vi är en av de bästa arbetsplatserna. I flera mätningar placerar Billerud sig som en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Flexibla förmåner för medarbetare i Sverige

Vi erbjuder medarbetare möjligheten att arbeta hemifrån i genomsnitt upp till två dagar i veckan, så länge som inte tjänsten kräver närvaro på kontor eller bruk. Alla svenska produktionsenheter har flexibla arbetstider reglerade i lokala avtal. Normalt gäller detta dagtidsarbetande men kan, enligt vissa lokala avtal, även omfatta skiftgående personal.

För föräldrar erbjuder vi:

  • Kollektivavtalad föräldraersättning eller föräldralön vid föräldraledighet
  • deltidsarbete för dig med barn under 8 år i enlighet med nationell lagstiftning
  • möjlighet till amning på arbetet vid behov

Läs mer i vår hållbarhetsrapport och i följande dokument med övrig information och data relaterat till HR.

Se även

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Mångfald och inkludering

Läs mer om vårt arbete för en mångfaldig arbetsplats på våra Karriär-sidor.

Sustainable Leadership

Läs mer om programmet Sustainable Leadership på våra Karriär-sidor.