Tips till dig som söker jobb på Billerud

Vi är ständigt intresserade av att komma i kontakt med personer som tillsammans med oss vill utmana konventionella metoder och dagens förpackningslösningar och arbeta för en hållbar morgondag. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker ständigt efter personer som likt oss vill sätta säkerheten först och drivs av våra värderingar.

Alla tjänster är olika och olika personligheter är viktiga för att vi ska lyckas. Däremot delar alla våra medarbetare viljan att sätta sina kunder i fokus, modet att driva förändring, våga pröva nytt, samt drivkraften att jobba tillsammans med andra

När du söker jobb på Billerud

Skriv ett tydligt CV

Vid din första ansökning vill vi på ett lättöverskådligt sätt ta del av dina kunskaper och erfarenheter. Dela gärna upp ditt CV i tydliga underrubriker såsom Utbildning, Arbetslivserfarenhet, Språkkunskaper och Övriga meriter. Under varje rubrik listar du din erfarenhet i omvänd kronologisk ordning, det vill säga att du skriver din senaste erfarenhet överst.  

Exempel på CV (Word-mall)

Personlighet- och problemlösningstest 

På Billerud drivs vi av forskning och evidensbaserade metoder och arbetar därför enligt en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vår ambition är att ge dig rätt förutsättningar för att frigöra din inneboende potential. För att verkligen lära känna dig och dina förmågor lägger vi stor vikt vid din personlighet och använder oss av forskningsbaserade problem- och personlighetstest under urvalsförfarandet.  

Om du inte tidigare utfört tester i rekryteringsprocesser rekommenderar vi dig att läsa på om testet du blir ombedd att genomföra. Inför testerna ger du dig själv bäst förutsättningar om du planerar in dem till en tid och dag när du känner du utvilad och kan sitta ostörd för tiden du gör testen. 

Intervjuer 

Under rekryteringsprocessen kommer du i regel träffa en representant från HR, rekryterande chef inklusive dennas chef, samt potentiella kollegor. Vi kommer berätta mer om Billerud, om tjänsten du har sökt och vi är såklart nyfikna på att lära känna dig i dina egna ord.  

Under intervjun kommer vi be dig om exempel på tidigare situationer. Vi är nyfikna på att höra hur du har tänkt, agerat och reflekterat i tidigare situationer som kan liknas med situationer du kan ställas inför i den roll som du har sökt. Du förbereder dig allra bäst genom att läsa jobbannonsen noggrant och fundera på hur du tidigare agerat i situationer som du kan tänkas hamna i, på den aktuella tjänsten.   

Vi vill gärna höra dina frågor om Billerud och om tjänsten. Ta del av vår historia, nyheter och information om verksamheten som du hittar här på vår hemsida.  

Referenser 

 I alla rekryteringsprocesser ber vi om referenser. Beroende på befattning kommer vi i regel efterfråga två till tre referenser varav minst en ska ha varit en tidigare chef eller ledare för dig. Om du söker en chefsbefattning, önskar vi även en referens i egenskap av tidigare underanställd.  

Slutkontroller 

På Billerud sätter vi säkerheten först. För alla befattningar har vi som krav att slutkandidaten ska genomföra ett drog- och alkoholtest via vår företagshälsovård. För vissa tjänster utförs även en bakgrundskontroll på slutkandidat. 


Se även

Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta inom Billerud? Sök bland våra lediga tjänster här.

Läs vår berättelse

Billerud utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna. Här kan du läsa om hur vi utvecklats till det vi är idag

Här finns vi

Våra produktionsanläggningar är omgärdade av vackra skogar och vattendrag. Klicka här för att se var vi finns.