Deklarationsinfo

Beräkning av genomsnittlig anskaffningsutgift för aktier i Billerud

För att kunna beräkna genomsnittlig anskaffningsutgift för samtliga innehavda aktier i Billerud måste hänsyn tas till anskaffningsutgifterna dels för aktier erhållna genom utdelning från AssiDomän i november 2001, dels för aktier erhållna som delbetalning vid försäljning av aktier i AssiDomän enligt erbjudande från Sveaskog i oktober 2001. Har ytterligare aktier förvärvats i marknaden, eller i samband med nyemissionerna 2009 och 2012, måste även dessa tas med i beräkningen.

Läs och ladda ner mer information här.