Investment case

Fem skäl till att investera i Billerud.

1. Renodlat och hållbart förpackningsföretag

 • Över 90% av försäljningen avser papper och förpackningsmaterial tillverkade av färska fiber, det vill säga naturliga cellulosafibrer i massaved.
 • Produktionen är effektiv och placerad nära råvaran. Sju av nio produktionsanläggningar är integrerade massa- och kartong- eller pappersbruk.
 • Billerud bidrar till klimatomställningen genom att ersätta fossilbaserade produkter med fiberbaserade och stimulerar ett ansvarsfullt skogsbruk.

2. Stark position inom attraktiva segment

 • Billerud är en ledande leverantör av vätskekartong, containerboard, förpackningskartong, grafiskt papper, kraft- och specialpapper, samt säckpapper.
 • Materialet används främst för att förpacka livsmedel och konsumentprodukter.
 • Europa är vår huvudmarknad, men vi har global närvaro. I Nordamerika har vi tre produktionsanläggningar och cirka 1700 medarbetare.

3. Verksam på en växande marknad

 • Förpackningsbehoven ökar med en växande befolkning.
 • Hållbarhet är en stark drivkraft som ökar efterfrågan på förnybara förpackningsmaterial.
 • Marknaden för fiberbaserade förpackningar förväntas växa med cirka 3% per år.

4. Strategi för lönsam tillväxt

 • Vår strategi fokuserar på attraktiva marknader och segment. Vi prioriterar tillväxt inom kartongprodukter. Nordamerika är en attraktiv marknad och vår största tillväxtmöjlighet. 
 • För att maximera tillväxtmöjligheterna kommer en hög produktionseffektivitet att vara avgörande.
 • Professionella inköp är en integrerad del av strategin. Vi säkrar en konkurrenskraftig fibertillgång bland annat genom långsiktiga partnerskap.

5. Starkt kassaflöde och stabil aktieutdelning

 • Det finns goda möjligheter för en god avkastning eftersom verksamheten genererar starka kassaflöden. Utdelningspolicyn säger att mer än 50% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Utdelningen har varit stabil även under perioder med stora investeringar. 

Billerud går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har Billerud förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i Billerud expansion i Nordamerika. På sikt kommer Billerud skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen.