Billerud Sustainable Leadership

En viktig del av Billeruds strategi är våra medarbetare. Det är genom dem som vi når våra mål och vår vision. Att ha engagerade medarbetare som vill vara en del av vår resa är nödvändigt, och vi vet att engagemang främst byggs av våra ledare. Anställda som skapar hållbara produkter behöver också hållbara ledare.


Våra topp 150 ledare globalt har tillsammans utvecklat programmet Sustainable Leadership (Hållbart ledarskap), som består av tydliga förväntningar på våra ledare. Vi har sedan byggt verktyg och utbildningar för att stödja ledarna att utveckla och leverera på dessa förväntningar. Kärnan i programmet är ledaren, och att fokus inte bara ska vara att kunna springa 60 meter utan att vara hållbar ett helt maraton.

Ramverket för Hållbart ledarskap består av fem områden som är avgörande för Billerud i framtiden. Varje område är uppbyggt som ledarens löfte till sina medarbetare. Ramverkets kärna är ledaren själv, vilket innebär ett betydande fokus på självledarskap så att ledaren kan utveckla sitt välmående och hålla i längden.

Programmet bryts sedan ner konkret i vad löftena betyder för varje ledare och vilka kompetenser som krävs för att leverera på löftet. Billerud har även byggt upp en helt ny akademi med olika ledarutvecklingsinsatser för både nya och erfarna ledare för att specifikt bygga dessa kompetenser så att våra ledare kan hålla vad de lovar och utvecklas som hållbara ledare.

Möt våra Hållbara Ledare

Linnea Danielsson

Jag anser att begreppet "hållbart ledarskap” är brett och omfattar många viktiga perspektiv på ledarskap.

Risto Hovi

"Jag ser det som mitt ansvar att vårda talanger, hjälpa dem att växa och vara tillgänglig för dem."

Lisa Li

Som hållbar ledare måste man vara bra på att hitta teamets styrkor och kunna erbjuda en plattform där alla kan utnyttja sin fulla kompetens.

Mikael Öijerholm

"En hållbar ledare skall hitta rätt balans mellan gruppens prestation och att coacha samtliga att överträffa sig själva och växa i kompetens"

Inger Heinke

"För mig handlar det om att göra det möjligt för ett mycket väl fungerande team att genomföra en tydlig strategi med meningsfullt värde "

Johan Bågling

"Det viktigaste för mig är att mina medarbetare känner ett förtroende för mig som ledare, utan det så betyder mitt ledarskap ingenting".

Åse Buvik

För mig handlar det om att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå högt uppsatta mål samtidigt som de mår bra och trivs med sitt arbete.

Johan Wallin

”Jag tror på frihet under ansvar och att man utvecklas genom att få pröva sina egna vingar i en kontext med tydliga förväntningar och målbild”

Agneta Funke

”Jag strävar att ge förutsättningar för ett hållbart arbetssätt för både mig själv och mina medarbetare”