Hållbar ledare: Johan Bågling

Johan Bågling, en av våra förebilder inom hållbart ledarskap, arbetar sedan 3,5 år tillbaka som produktionsledare på Rockhammars Bruk, vilket innebär att han är chef över driften.

Han har hela sitt arbetsliv jobbat som någon form av ledare och säger; ” det började redan på skolgården, jag trivs med att ta initiativ, vara med och planera och styra och det har väl återspeglat sig i mitt arbetsliv också”.

Vad innebär det att vara en hållbar ledare för dig?


För att jag ska vara hållbar måste jag ta ansvar för mig själv och min egen utveckling och motivation. Att jag hittar nya utmaningar och saker som engagerar och att jag har viljan att förändra saker till det bättre. Om inte jag tar ansvar för min egen utveckling så kan jag inte förvänta mig att jag ska lyckas med att inspirera och hjälpa mina medarbetare att utvecklas. Tycker också att det är viktigt att vara lyhörd och hantera kritik på ett bra sätt och därigenom lära sig av saker man hade kunnat göra bättre.

Att vara chef är ett stort ansvar. Vad tycker du kan kännas utmanande i den rollen?


Min största utmaning är att vara närvarande och att arbeta aktivt med alla mina medarbetares utveckling i processen. Jag skulle gärna ha mer tid för diskussion, dialog med samtliga av mina medarbetare men ibland räcker inte tiden till så mycket som jag skulle vilja. 

Vad gör du för att hämta energi?


Jag hämtar energi av min familj och de är såklart min egen anledning till att jobba säkert. Jag har sett på nära håll hur olyckor kan påverka en familj, och det vill ingen vara med om. Familjen ger också perspektiv när det händer något. Får också ny energi av att tillbringa tid i skogen.

Vad är det bästa/roligast med att vara chef och ledare?


Det är flera saker, till exempel möjligheten att få driva förändringar och vara med och utveckla saker till det bättre. Sen tycker jag det är kul att få ihop team och att få vara en del i att bidra till andras utveckling

Vad är viktigast för dig i ditt ledarskap?


Det viktigaste för mig är att mina medarbetare känner ett förtroende för mig som ledare, utan det så betyder mitt ledarskap ingenting. Jag har ett högt förtroende för mina kollegor och medarbetare, tillsammans klarar vi allt.

Vad gör dig stolt över att arbeta på Billerud?


Att det är ett företag som värdesätter nytänkande med en företagskultur som främjar utveckling. Jag upplever att alla medarbetare har möjlighet att bidra till förändringar och möjligheten till utveckling.  Många av de förbättringar som vi gör här kommer från initiativ från oss själva så vi är högst delaktiga i resan framåt.