Hållbar ledare: Inger Heinke

En av våra förebilder när det gäller hållbart ledarskap är Inger Heinke, som är försäljningschef på Cartonboard i USA.


Hon arbetar på vårt kontor i New York men tillbringar en stor del av sin tid med att resa runt i landet. Hon började arbeta på Billerud 2016, efter att tidigare ha arbetat i ledande roller i andra skogsföretag i över 25 år. Inger säger att hon alltid har velat vara ledare.

Vad innebär det för dig att vara en hållbar ledare?

 – För mig handlar det verkligen om att göra det möjligt för ett mycket väl fungerande team att genomföra en mycket tydlig strategi med meningsfullt värde. Vi har ett mycket tydligt uppdrag, vi vet vart vi vill och vad vårt mål är, och det är min kompass. Mitt jobb är att hjälpa till att skapa och stödja resan dit, undanröja hindren och se till att alla har möjlighet att uppnå sina mål. Om vi uppnår våra mål och vi känner oss stolta och glada och har haft roligt – då har jag gjort ett bra jobb.

Att vara chef innebär ett stort ansvar. Vad tycker du är utmanande i din roll?

 – Jag skulle säga att det är en utmaning att skapa tillräckligt med tid för att verkligen kunna lyssna med öppet sinne och det har också varit ett särskilt utmanande år. Vi planerar våra dagar, vi har våra gruppmöten och våra resor, och det enklaste sättet är att definiera vad vi ska göra och följa planen utan att lyssna på eventuella förändringar. Samtidigt tror jag att team bara utvecklas om de är beredda att acceptera förändringar eller är beredda att lyssna på nya idéer. Du kan bara lyssna med verkligt öppet sinne om du är beredd att ändra dig.

Vad gör du för att återhämta dig och få ny energi?

– Jag måste börja dagen med att väcka min hjärna. Det första jag gör varje morgon är att lösa New York Times korsord, jag har faktiskt inte missat det en enda dag på flera år. Jag försöker också få tid till yoga varje dag, eftersom jag tycker att det är viktigt att börja med en lugn kropp. Jag tillbringar mycket tid med min dotter och mitt barnbarn och gillar att spela golf.

Vad är det viktigaste för dig i ditt ledarskap?

– Säkerheten är alltid viktigast. Det är inte så uppenbart med de roller vi har, men det finns också säkerhetsaspekter i våra arbeten, särskilt med pandemier och resor. Jag antar att det också finns en hälso- och säkerhetsaspekt när det gäller att hantera stress, något som vi alla måste hantera med ansvar.

 – I min roll som ledare är det också viktigt att se till att vi har de verktyg som krävs för att nå våra mål. Om vissa verktyg saknas måste jag skapa dem eller skaffa dem, så att vi har de verktyg som behövs för att uppnå våra mål. Och att lyckas uppfylla målen som ett team är viktigt, det stärker kompetens och förmåga, och det känns bra och gör alla i teamet glada.

Vad gör dig stolt över att arbeta på Billerud?

– Jag är stolt över att arbeta på ett företag som har ett sådant fokus på principer. Företaget har mycket starka långsiktiga framtidsutsikter. Jag är stolt över hur vi arbetar med hållbarhet, både miljömässigt och ekonomiskt. Och sättet vi tar emot och ger våra anställda inflytande och erkänner våra anställda är också mycket hållbart. Våra praktikantprogram, och det faktum att vi har så många kvinnor som arbetar i företaget och att vi har så många unga medarbetare – allt detta gör mig mycket stolt. Det andra är våra produkter, jag tycker att de är fantastiska.

 

Se även

Åse Buvik

För mig handlar det om att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå högt uppsatta mål samtidigt som de mår bra och trivs med sitt arbete.

Johan Wallin

”Jag tror på frihet under ansvar och att man utvecklas genom att få pröva sina egna vingar i en kontext med tydliga förväntningar och målbild”

Agneta Funke

”Jag strävar att ge förutsättningar för ett hållbart arbetssätt för både mig själv och mina medarbetare”