Trender som påverkar vår bransch

Framtidens förpackningslösningar behöver vara klimatsmarta genom hela värdekedjan – från utvinning av råvara till återvinning. Vi fortsätter arbetet mot vår mission och ser att omvärldens hållbarhetsfokus bidrar till vår konkurrenskraft.

Flera globala trender påverkar pappers- och förpackningsbranschen. Särskilt demografiska förändringar som ökar efterfrågan på förpackningar och fokuset på hållbarhet som skapar en omställning från plast till fler fiberbaserade pappersprodukter. Billerud har identifierat fem huvudtrender som påverkar vår bransch och ger tillväxtmöjligheter.

Fem omvärldsnycklar

1. Behov av mer hållbarhet
och cirkularitet

Högre efterfrågan på hållbarhet driver omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle och en cirkulär ekonomi. Initiativ som EU:s mål att minska koldioxidutsläppen med 55% till 2030 och ett globalt åtagande att ersätta plast, har gjort våra fiberbaserade, förnybara och återvinningsbara produkter allt mer attraktiva. Kartongförpackningar förväntas växa mer än förpackningar av plast, glas och metall, eftersom många konsumenter föredrar fossilfria alternativ.

Billerud kan förse kunderna med de hållbara produkter, certifieringar och miljödata som behövs för att uppfylla de allt strängare miljömålen.


2. Urbanisering ökar behovet av
förpackade varor

Urbaniseringstrenden fortsätter, där en växande andel av jordens befolkning flyttar från landsbygd till städer. Med urbaniseringen kommer en ökad efterfrågan på förpackningar för att hålla mat och dryck fräscha. En växande medelklass, särskilt på tillväxtmarknader, kan lägga mer pengar på produkter med attraktiva förpackningar.

Billerud har en perfekt position för att ta tillvara möjligheterna med denna trend med vårt utbud av premiumförpackningar, som inte bara är attraktivt och effektivt, utan också förnybart och återvinningsbart för en minimerad klimatpåverkan.


3. Digitalisering och e-handel
innebär möjligheter

Digitalisering påverkar vår bransch på flera sätt. Nya applikationer ger möjligheter till ökad automatisering av system samt nya arbetssätt och möjligheter till att utveckla kundrelationer.

Billerud harmoniserar och digitaliserar sina processer för att effektivisera kundernas köp. Den generella e-handelstillväxten har stimulerat efterfrågan på förpackningar som är hållbara, lättanvända och attraktiva. Trenden med unboxing, populär bland influencers, har blivit viktig för många varumärken och kräver förpackningskartong av hög kvalitet. QR-koder och Internet of Things gör det möjligt att designa mer interaktiva och innovativa förpackningar, vilket tillför mervärde till den primära förpackningen.


4. Ökat fokus på hälsa och säkerhet

Det finns ett större fokus på hälsa och säkerhet idag, något som ytterligare stärktes av covid-19-pandemin. Pandemin ledde också till en ökad medvetenhet bland konsumenterna om frågor som en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning. Lämpliga förpackningar uppfyller många viktiga hälso- och säkerhetsfunktioner, till exempel att skydda, ge lång hållbarhet och förebygga matsvinn. Förpackningar till livsmedel, drycker och läkemedel måste vara utformade för en hygienisk hantering och själva förpackningen måste vara neutral och inte påverka det förpackade innehållet.

Billerud använder enbart nyfiber, som passar mycket bra till sådana användningsområden.


5. Skogen som en värdefull resurs

Skogen är en värdefull resurs, inte enbart till den nyfiber som används i papper och förpackningar, men också till många andra produkter, som virke till byggnation och möbler. Skogen är också en resurs för biologisk mångfald och absorption av koldioxid. I takt med att behovet av skogsråvara ökar är det viktigt att använda denna värdefulla resurs på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt och fortsätta att främja återvinning och återanvändning. Kaskadprincipen som beskrivs i den senaste EU-skogsstrategin för 2030 syftar till att uppnå detta.

Billeruds produkter bidrar till återvinningsprocessen och vi köper vedråvara från hållbart skötta skogar. Detta bidrar till att säkerställa en ständig förnyelse av skogar och försörjning.


Se även

Våra produkter

Miljontals människor runt om i världen använder hållbart papper och förpackningar tillverkade av Billerud varje dag. Läs mer om våra produkter

Sustainable Packaging - Oatly Kundcase

Så här gick det till när ingenjörer från BoxLab hjälpte Oatly minska CO2-avtrycket från sina sekundärförpackningar.

Våra regioner

Billerud utvecklar och marknadsför papper- och förpackningsmaterial till förpackningstillverkare, konverterare, förläggare och varumärkesägare.