Skärblacka

I Skärblacka produceras vitt maskinglättat kraftpapper, brunt säckpapper och fluting. Dessutom finns två laboratorier med expertis inom utveckling av förpackningar för livsmedel och medicinska produkter.

Om Skärblacka

Vår produktionsanläggning i Skärblacka, strax utanför Norrköping i Östergötland, är en världsledande tillverkare av högkvalitativt vitt maskinglättat (MG) kraftpapper med bästa möjliga tryck och färgåtergivning, säckpapper av QuickFill®-kvalitet med hög styrka och porositet samt fluting (det vågiga skiktet i wellpapp). Det bruna säckpappret kan fyllas mycket fort utan att de spricker eller skapar damm och används bland annat inom byggindustrin till cementsäckar, men även till förpackningar för livsmedel som socker och mjöl. Det vita maskinglättade kraftpappret används till medicinska förpackningar, brödpåsar, margarin och smörpapper, stålmellanlägg, samt som release liner till hygienprodukter (silikonbelagt papper för skydd av häftande ytor). Flutingen ingår i wellpapp för industriändamål samt för livsmedelsförpackningar. I Skärblacka finns även två laboratorier (Barrier Lab och Seal Lab) med expertkunskap inom barriärer och olika typer av försegling.

Fakta

Produkter: Kraftpapper - Flexibla förpackningar > Kraftpapper Medicinska förpackningar > Kraftpapper - Tekniska förpackningar >  Massa > Säckpapper >  Wellpappmaterial – Fluting och Liner >

Marknadssegment: Mat & dryck >   Industri >   Hälsovård & hygien >

Produktionskapacitet: 460 000 ton/år

Antal anställda: 740

Relaterade länkar: Billerud QuickFill® >  Seal Lab >

Hållbarhet & dokument

Hållbarhetsredovisning >

Certifikat och standarder >

Verksamhetspolicy >

Dokument entreprenörer >

Historia

Den skogsindustriella verksamheten i Skärblacka har anor från 1870-talet då de två fristående bruken, Skärblacka Pappersbruk och Ljusfors Pappersbruk var aktiva på orten. Skärblacka AB, som bildades 1870, startade massatillverkningen 1872 och papperstillverkningen 1874. Vid Ljusfors bruk fanns en pappersmaskin 1895 och en massafabrik byggdes 1898. 1917-18 såldes de båda bruken till Fiskeby Fabriks AB som i sin tur sålde till KF (Kooperativa Förbundet) 1942. 1953 sammanslog de båda bruken och bildade Skärblacka bruk. Dagens moderna bruk, som projekterades i slutet av 1950-talet då en helt ny sulfatfabrik och två nya pappersmaskiner byggdes, invigdes officiellt av HKH Gustaf VI Adolf den 4 december 1962. 1985 såldes Skärblacka bruk till Holmens bruk, som 1988 förvärvades av MoDo. 1994 förvärvades bruket av AssiDomän och 2001 av ägarkonstellationen Billerud AB, där även bruken i Karlsborg och Gruvön ingick. I november 2012 slogs Billerud och Korsnäs samman och bildade BillerudKorsnäs.

Karriär

Billerud utmanar konventionella förpackninar för en hållbar framtid. Är du intresserad av att arbeta med oss? Välkommen att besöka våra karriärsidor.

Besöks- och kontaktinformation

Växel: 011-24 53 00

Monica Lundgren
Kommunikationsansvarig

Linda Wit 
Fabrikschef

Anna Kullberg
Miljöchef

Daniel Gustafsson
HR-chef

Billerud Skärblacka
617 10 Skärblacka
Sverige

Besöksadress:
Bergslagsvägen 45