Praktik

Varje år tar Billeruds svenska bruk emot praktikanter från olika skolor, utbildningar eller arbetsförmedlingen. Det kan röra sig om både avlönad och icke avlönad praktik och kan vara förlagd dagtid eller vara skiftgående.

Kontakt

På varje bruk finns en kontaktperson som förmedlar praktikplatserna utifrån resurser och aktuella behov. Om du har förslag och idéer på lämpliga praktikuppdrag är Du välkommen att skicka en förfrågan direkt till kontaktpersonen på bruket.

Grundskolan

De yngsta praktikanterna utgörs av elever från årskurs 8 och 9 från lokala skolor som har 1-2 veckors PRAO (praktisk arbetslivsorientering) inlagd i sin grundskoleutbildning. Bruken har idag upparbetade kontakter med de närmaste grundskolorna som erbjuds ett antal prao-platser varje år.

Yrkesinriktade gymnasieprogram

De som läser yrkesinriktade gymnasieprogram har ofta en del av utbildningen förlagd på olika arbetsplatser. Det kan då handla om elever som läser exempelvis industriprogram, automation eller utbildar sig till svetsare, plåtslagare och elektriker. Varje år tar våra bruk emot ett antal praktikanter som bor eller utbildar sig i närområdet.

KY och YH-utbildningar

Kvalificerade yrkesutbildningar har ofta krav på arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lära i Arbetslivet). Billerud brukar ta emot ett antal YH och KY-elever varje år. Det gäller framförallt elever som läser den processtekniska KY-utbildningen i Kalix med inriktning mot massa- och pappersindustrin eller utbildningen i Karlstad med inriktning mot kemi/processteknik.

Högskolor och universitet

En del högskole- och universitetsutbildningar har krav på arbetsplatsförlagd praktik under längre perioder. Varje sommar tar Billerud emot ett antal studenter som får praktiktjänstgöring inom sina ämnesområden. Dessa platser söks via vår hemsida under januari och februari och besked lämnas under april månad. För praktik under annan tid på året än sommarvikariat måste man ta direktkontakt med kontaktpersonen på bruket.

Praktik via arbetsförmedlingen

Genom arbetsförmedlingen kan man ansöka om en yrkesinriktad praktikplats på max 8 veckor. Inom vissa yrkesområden kan även lärlingsutbildning (40 veckor) som syftar till en anställning ordnas genom arbetsförmedlingen.

Se även

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Sommarjobba hos oss!

Vi erbjuder fantastiska möjligheter för dig som både vill ha bra erfarenheter för framtiden och arbeta för en mer hållbar framtid.

Billerud i världen

Billeruds försäljningsorganisation verkar för att betjäna alla 1100 kunder på ett effektivt sätt över hela världen. Klicka här.