Förpackningsmaterial

Miljontals människor runtom i världen använder hållbara förpackningar tillverkade av papper från Billerud varje dag. Detta är möjligt tack vare vårt nyfiberbaserade och förnybara material som är rent, starkt, lätt och återvinningsbart. Det är också tack vare våra tjänster som hjälper förpackningstillverkare och varumärkesägare i olika delar av värdekedjan. Vårt papper och vår kartong ligger till grund för allt det vi gör.

inspiration

Kommunikation genom förpackningar

På designbyrån NINE, som ingår i BillerudKorsnäskoncernen, tar man förpackningar på största allvar.

Inget bör vara för evigt* inte heller förpackningar

* utom kärlek. Fyra miljarder ton avfall produceras i världen varje år och plastpartiklar finns i alla våra hav. Hur kommer det att påverka...

Starkast överlever. Hemligheten bakom färsk kiwi.

Kiwifrukt måste transporteras långa sträckor för att nå majoriteten av sina exportmarknader. Trots det är svinnet i distributionskedjan begränsat...