Skuldinvesterare

Billerud etablerade i mars 2013 ett svenskt MTN program om 5 miljarder SEK. 2017 utökades rambeloppet för MTN programmet till 7 miljarder SEK. 

Skuldportfölj och förfallostruktur den 30 september 2022

    Förfallotidpunkt, år  
Lån Limit, MSEK 0-1 år 1-2 år 2- år Totalt utnyttjat
Syndikerade kreditfaciliteter 5 500      
Term loans   2 597 497 691 3 785
Obligationslån inom MTN-program 7 000 1 800     1 800
Övriga obligationslån     600 1 000 1 600
Företagscertifikat 4000      
Koncernen totalt   4 397 1 097 1 691 7 185

 

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

 

 

2022-08-15

Prospektet Billerud MTN Program

 

Registreringsbevis


Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Tryck på lån nr för att visa slutliga villkor.

Lån nr

Lånedatum

Löptid

Terms

110

20 mars 2018

5 år

MSEK 800

111

20 mars 2018

5 år

MSEK 1 000

115

9 februari 2023

5 år

MSEK 500

116

9 februari 2023

5 år

MSEK 500

117

9 februari 2023

3 år

MSEK 400

118

9 februari 2023

3 år

MSEK 850


Billerud har ingen kreditrating.