Skuldinvesterare

Billerud etablerade i mars 2013 ett svenskt MTN program om 5 miljarder SEK. 2017 utökades rambeloppet för MTN programmet till 7 miljarder SEK.

Senast uppdaterade prospektet nedan innehåller information om bolaget samt de allmänna villkor som gäller för obligationer emitterade under programmet.

 

 

2022-08-15

Prospektet Billerud MTN Program

 

Registreringsbevis

Mer information om respektive obligation som emitterats under MTN-programmet finns nedan. Tryck på lån nr för att visa slutliga villkor.

Lån nr

Lånedatum

Löptid

Terms

110

20 mars 2018

5 år

MSEK 800

111

20 mars 2018

5 år

MSEK 1 000