Valberedning

Valberedningen utses av de större aktieägarna, i enlighet med en procedur som antagits av årsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå kandidater för val till styrelsen.

I detta arbete måste valberedningen hålla sig informerad om koncernens strategi och dess framtida utmaningar för att kunna bedöma vilken kompetens och vilken erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna. Dessutom måste valberedningen väga in de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen.

Valberedningen förbereder även förslag till årsstämman om arvoden till styrelseledamöter som väljs av årsstämman samt till revisorn. Valberedningens uppdrag innefattar även att föreslå revisorskandidater.

Se även

Styrelse

Ta reda på vilka som ingår i Billeruds styrelse.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Läs om våra kommande och tidigare stämmor här.

Revisionsutskott

För att bistå i fullgörandet av styrelsens övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Ersättningsutskott

Läs om vårt Ersättningsutskott och deras huvudsakliga uppgifter.