Valberedning 2018

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma sammankallade styrelsens ordförande  en valberedning för årsstämman 2018, som är utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av :

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden.

För att ta del av samtliga förslag från valberedningen till årsstämman 2018, vänligen klicka här.

Se nedan för instruktionen för valberedningen inför årsstämman 2018, antagen av årsstämman.

Instruktioner till valberedningen 2018