Valberedning 2021

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma sammankallade styrelsens ordförande en valberedning för årsstämman 2021, som var utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen bestod av :

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder.

Se nedan för instruktionen till valberedningen inför årsstämman 2021, antagen av årsstämman.

Instruktioner till valberedningen 2021.