Valberedning 2017

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma den 10 maj 2016 sammankallade styrelsens ordförande  en valberedning för årsstämman 2017, som är utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av :

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Pia Axelsson, utsedd av Fjärde AP-fonden.

För att ta del av samtliga förslag från valberedningen till årsstämman 2017, vänligen klicka här.

Se nedan för instruktionen för valberedningen inför årsstämman 2017 som antogs av årsstämman 2016.

Instruktioner till valberedningen 2017