Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.

Funderar du på att sälja virke?

Vi köper timmer och massaved från privata skogsägare. Läs mer om hur en virkesaffär går till och kontakta din lokala virkesköpare här.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.

Livet med skogen

Möt en skogsägare

Sköter skogen från andra sidan Atlanten

Trots att skogen ligger tusentals mil bort tvekade aldrig Mats Jonsson att behålla fastigheten i familjen. Från södra Kalifornien sköter han...
Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...

Nyheter

Nyhet
30 maj 2024

Hög tid att bekämpa borrarna

Juni är den bästa tiden att bekämpa granbarkborrarna, eftersom både föräldradjuren och dess avkommor då finns i träden. Genom att ta bort...
Nyhet
24 apr 2024

En bra start för framtida bestånd

Våren innebär planteringstid för många skogsägare. Flera faktorer samspelar för att de nya trädplantorna ska få en bra start.

Sköt om din skog

Liten pojke med keps och röd jacka vid vattenpöl i skogen.

Kom i gång som ny skogsägare

Om du är ny som skogsägare kan du ha glädje av våra matnyttiga tips om hur du kommer igång. Ett planerat skogsbruk ger den bästa avkastningen.
Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.