Vilken är din anledning att äga skog?

Du kan påverka värdet på din skog, både vad gäller ekonomisk avkastning, som en hållbar råvara till samhället eller en plats med höga naturvärden.

Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.

Livet med skogen

Skogsskötsel

Mer löv i skogen

Det finns flera skäl till att satsa på lövskogsbruk. Tänk så här för att prioritera löv.
Fritid i skogen

Tävling med såg och yxa

Att hugga och såga i timmer har utvecklats till en professionell sport. I Sverige växer intresset snabbt för den fysiskt krävande tävlingsgrenen.

Nyheter

Nyhet
22 mar 2023

Satsning på skogsbränsle

Grot står för ”grenar och toppar”. Om förutsättningarna är rätt går det att ta ut grot ur skogen och låta den flisas och användas som biobränsle...
Nyhet
22 mar 2023

Se till skogen efter vintern

När vintern börjar ebba ut är det tid att se över i vilket skick skogen är och om något behöver åtgärdas i den.

Sköt om din skog

Liten pojke med keps och röd jacka vid vattenpöl i skogen.

Kom i gång som ny skogsägare

Om du är ny som skogsägare kan du ha glädje av våra matnyttiga tips om hur du kommer igång. Ett planerat skogsbruk ger den bästa avkastningen.
Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.
Höstlöv i skogen lyser i gult och orange i solen.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.