Vilken är din anledning att äga skog?

Du kan påverka värdet på din skog, både vad gäller ekonomisk avkastning, som en hållbar råvara till samhället eller en plats med höga naturvärden.

Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.

Livet med skogen

Möt en skogsägare

”Skogen är mitt heltidsarbete”

Anders Göranssons skog betyder mycket för honom, den har funnits i familjen i över hundra år och att bruka den är hans yrke.
Fritid i skogen

Sugen på svamp?

Intresset för svampplockning har växt de senaste åren – hemmajobb, hemestrar och ett ökat intresse för naturen bidrar till att allt fler har tid...

Nyheter

Nyhet
11 nov 2022

Bra tillfälle att gallra

Skogsägare som funderat på att gallra bör ta tillfället i akt. Priserna på massaved är höga, Billerud gör gärna affärer och samarbetskunder...
Nyhet
10 nov 2022

Nya regler för fåglars fridlysning

Samtliga fågelarter skyddas av fågeldirektivet. Men enligt nya regler gäller inte fridlysning på individnivå för fåglar.

Sköt om din skog

Liten pojke med keps och röd jacka vid vattenpöl i skogen.

Kom i gång som ny skogsägare

Om du är ny som skogsägare kan du ha glädje av våra matnyttiga tips om hur du kommer igång. Ett planerat skogsbruk ger den bästa avkastningen.
Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.
Höstlöv i skogen lyser i gult och orange i solen.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.