Vem bär ansvaret vid en skada?

Att träd faller ned på annans mark sker då och då. Men vem blir ansvarig om det nedfallande trädet orsakar skada på annans fastighet eller egendom? 

Advokat Daniel Eggertz, specialiserad på fastighets- och miljörätt samt Johan Litsmark, produktspecialist Lantbruk Länsförsäkringar, berättar om vad som gäller i ansvarsfrågan.

Vad gäller ersättning för nedfallande träd som orsakat skada på annans egendom kan det för markägare kort sammanfattas: Den drabbades egendomsförsäkring ersätter skadorna. Sedan, om det går att bevisa oaktsamhet, kan trädägaren bli skadeståndsskyldig och/eller skyldig att betala den drabbades självrisk. Något som regleras i den skyldiges ansvarsförsäkring.
– Ansvarsförsäkringen innebär ett skydd i och med att försäkringsbolaget utreder ifall trädägaren är skadeståndsskyldig eller ej. För att denne ska kunna hållas ansvarig krävs ett vållande och en vårdslöshet, alltså att han eller hon varit oaktsam, säger Johan Litsmark, produktspecialist Lantbruk Länsförsäkringar.

Vem är det då som ska bevisa denna oaktsamhet?
Advokat Daniel Eggertz är specialiserad i fastighets- och miljörätt.
– Det är den skadedrabbade som ska kunna visa att skogsägaren fått risken påtalad för sig, men struntat i att åtgärda. Eller inte betett sig som en ansvarsfull skogsägare borde bete sig i en sådan situation. Alltså kan även underlåtenhet att handla anses vara oaktsamt. Om det till exempel efter en avverkning fallit ned ett träd på annans mark, och skada på egendom uppstått, måste den drabbade kunna visa att ägaren av trädet borde förstått att trädet skulle falla och orsaka skada.

När kan detta ske?
Johan Litsmark svarar med ett exempel.
– Säg att ett fröträd, som vid en avverkning lämnats kvar för nära annans egendom, ramlar och skadar den. Detta borde en ansvarfull markägare kunnat förutse. Men om oaktsamhet inte kan bevisas är det bara för den drabbade att räkna det skedda som otur.

De enda försäkringar man är skyldig att teckna enligt lag är trafikförsäkring på fordon. Att teckna övriga försäkringar är frivilligt, men egendomsskador och ansvarsskador kan bli stora summor som är omöjliga att hantera inom den egna ekonomin.
– Var och en som äger egendom står ju själv för risken att egendomen skadas på grund av en olyckshändelse. Därför är det viktigt att alltid vara ordentligt försäkrad, avslutar Daniel.

Viktiga försäkringar för skogsägare

  • Skogsförsäkring
  • Ansvar och rättsskydd (finns oftast i din skogsförsäkring, kolla med ditt försäkringsbolag)
  • Egendomsförsäkring för skogsutrustning, motorsågar, vagnar och så vidare
  • Motorförsäkring, fyrhjulingar är stöldbegärliga, så det krävs ett starkt stöldskydd enligt föreskrifter
  • Olycksfallsförsäkring
    Källa: Länsförsäkringar/Sakförsäkringsservice

Missa inte

Skogsmasen i arbete med att avverka en solig vårdag.

Så här avverkar vi

Om du låter Billerud avverka din skog är du i trygga händer. Alla entreprenörer är PEFC-certifierade och följer noggranna riktlinjer.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.