Upptäck granbarkborrens angrepp

Tajming är A och O för att kunna upptäcka angreppen från granbarkborren i tid. Var ute i skogen minst var fjärde vecka mellan början av maj och augusti och undersök ditt bestånd.

Rödbrunt borrmjöl är ett tydligt spår efter granbarkborren. Fotograf: Mattias Sparf | Skogsstyrelsen

För att upptäcka angreppen av granbarkborre i tid och avverka den skog som angripits är det viktigt att hålla koll på sin skog kontinuerligt. Upptäcker man angreppen i rätt tid är bekämpningen mest effektiv och virket behåller sitt fulla virkesvärde.

Du kan se om din skog angripits av granbarkborre hela året men viktigast är det att hålla utkik mellan början av maj och augusti när färska skador uppstår. Undersök helst granarna på nära håll.

  • Titta efter kåda på stammen. Kåda är granens sätt att försvara sig mot granbarkborrens angrepp.
  • Sök efter borrmjöl eller gnagmjöl på stammarna eller i barkfickorna.
  • Torra gröna barr på marken och avfläkt bark högre upp på stammarna kan vara tecken på angrepp.

Avverka årets angripna granar

Om du ser granar med gråa barr och kronor är angreppen antagligen från tidigare år. Då är det viktigt att undersöka friska träd i närheten för att se om de är angripna senare. De granar som angripits i år är viktigast att få bort eftersom man då får med sig många granbarkborrar som sitter i barken.

Granar som stått döda cirka ett år kan lämnas kvar i skogen.


Besök gärna Skogsstyrelsens hemsida, där beskrivs fler tecken på utsatta granar och hur granbarkborrens gångar i träden ser ut. Granar som stått döda under cirka ett år kan utan problem stå kvar i skogen, de utgör dessutom födoplats och boplats för granbarkborrens fiender. 

Läs mer

Granbarkborren

Granbarkborren är ett stort hot mot våra granskogar i dag. Vi har samlat viktig information om hur du upptäcker angreppen och vad du som...

Bekämpning av granbarkborren

Som skogsägare kan du bekämpa granbarkborren på flera olika sätt. Vi har samlat de vanligaste metoderna och hur du ska gå till väga.

Kontakta en virkesköpare

Ta kontakt med en virkesköpare i din region, eller sök efter din personliga virkesköpare.